Gemeente Son en Breugel


Bouwvergunningen 31 juli 2002
Publicatiedatum: 31-07-2002

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel hebben bouwvergunning verleend voor onderstaande bouwplannen op:
· 23 juli 2002 vernieuwen en vergroten van een autoservicestation Eindhovenseweg 23

· 24 juli 2002 verbouwen woning en multifunctioneel centrum Peellaan 40

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending
van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Vermelde bouwvergunningen liggen ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europa-laan 2 te Son tijdens openingstijden. Dat is op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 19.30 uur.

Aangevraagde bouwvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen bouwvergunningen (artikel 41 van de Woningwet) op:

· 19-07-2002 vergroten woning Walcherenlaan 13
· 22-07-2002 vergroten berging Moezellaan 4
· 23-07-2002 vergroten woning en bouw zwembad Flevoland 27
· 24-07-2002 vergroten woning Verwerstraat 5
· 25-07-2002 verbouw en uitbreiding café / restaurant Markt 9
· 26-07-2002 vergroten woning en plaatsen carport Zandoogjelaan 27
· 26-07-2002 plaatsen lichtreclame Van Gentlaan 12
Aangevraagde sloopvergunning·
26-07-2002 slopen berging Beatrixstraat 15

Ingediende melding

· 24-07-2002 bouw berging Satijnvlinderlaan 27
Bouwplan ter inzage
Ten behoeve van de volgende bouwplan is tijdelijke vrijstelling van de bestemmingsplan-voorschriften nodig:

· tijdelijk plaatsen tuinhuisje Donaulaan 26
Bovengenoemd bouwplan ligt ingevolge artikel 18 WRO vanaf 1 augustus tot en met 14 augustus 2002 voor eenieder ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2 te Son, tijdens de openingstijden die hierboven zijn vermeld. Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk bedenkingen tegen deze plannen indienen bij het college van burge-meester en wethouders, Raadhuisplein 1, 5691 AL in Son.

Deel: ' Verleende bouwvergunningen Gemeente Son en Breugel '
Lees ook