Gemeente Son en Breugel


Bouwvergunningen 26/6
Publicatiedatum: 08-07-2002

Verleende bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor onderstaande bouwplannen op:

· 16-05-02 plaatsen serre Peellaan 4

· 16-05-02 realiseren aanbouw Evertsenlaan 4
· 28-05-02 uitbreiden basisschool Van Gentlaan 4
· 06-06-02 bouwen woning Tijmblauwtjelaan 9
· 10-06-02 bouwen erker voorzijde Orionlaan 20
· 11-06-02 plaatsen dakkapel voorzijde Scheldelaan 1
· 11-06-02 plaatsen serre Emmastraat 16

· 11-06-02 uitbreiden woonhuis Wielewaallaan 3
· 11-06-02 realiseren entree Nieuwstraat 72
· 11-06-02 wijzigen reeds eerder verleende vergunning voor het wijzigen van een woonhuis Zandoogjelaan 25

· 11-06-02 uitbreiden woonhuis Brouwersraat 6
· 11-06-02 uitbreiden woning Sint Genovevastraat 12b
· 12-06-02 verhogen garage/ berging Amelandlaan 20
· 12-06-02 vergroten veldschuur Ockhuizenweg 22
· 13-06-02 realiseren twee dakramen Rhônelaan 32
· 13-06-02 bouwen woonhuis De Bontstraat 5

· 13-06-02 realiseren aanbouw en overkapping Paulus Potterstraat 7
· 13-06-02 realiseren serre Donaulaan 24

· 19-06-02 uitbreiden woonhuis Heivlinderlaan 20. Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Vermelde bouwvergunningen liggen ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2.

Aangevraagde bouwvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen bouwvergunningen (artikel 41 van de Woningwet) op:

· 10-06-02 verbouwen woonhuis Texellaan 13

· 12-06-02 uitbreiden woonhuis Nachtegaallaan 8
· 13-06-02 plaatsen 2 vlaggenmasten Science Park Eindhoven 5550
· 14-06-02 uitbreiden woning Citroenvlinderlaan 15
· 14-06-02 vergroten berging Moezellaan 4

· 14-06-02 gedeeltelijk vernieuwen garage Dekkerstraat 5
· 14-06-02 uitbreiden woning Plutostraat 9

· 14-06-02 plaatsen dakkapel Elbelaan 16

· 18-06-02 oprichten serre Vliehors 14

· 19-06-02 uitbreiden woning Breeakkerstraat 35
· 20-06-02 wijzigingsvergunning verbouwen bedrijfsruimte/kantoor Ekkersrijt 1412.

Aangevraagde sloopvergunning

slopen 3 loodsen Kanaaldijk Zuid 1.

Ingediende meldingen

13-06-02 plaatsen tuinhuisje Maanvlinderlaan 7
13-06-02 plaatsen dakkapel Vlinderlaan 133
17-06-02 plaatsen tuinhuisje Rembrandtstraat 5.

Bouwplannen ter inzage

Ten behoeve van de volgende bouwplannen is vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 3 W.R.O. nodig:

· uitbreiden woonhuis de Beemdstraat 24

· plaatsen tuinafscheiding de Wadden 68

· bouwen bedrijfsruimte bij woning Pieter Brueghelplein 5
· uitbreiden woning Apollolaan 62

· uitbreiden woning Rhônelaan 20.
Bovengenoemde bouwplannen liggen vanaf 27 juni tot en met 24 juli 2002 voor eenieder ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk bedenkingen tegen deze plannen indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Deel: ' Verleende bouwvergunningen Son en Breugel '
Lees ook