Gemeente Doorn


Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de volgende kapvergunningen verleend:
locatie aantal + soort
herplant
Amersfoortseweg 88 1 grove den en 1 Amerikaanse Eik 1 Hollandse eik
Nassaulaan 12 2 berken, 1 grove den en 2 Hollandse eiken 1 grove den
Notengaard 40 1 blauwe atlasceder

Paulus Potterlaan 15 1 berk en 1 grove den

Torenlaan 1 8 dwergcyprussen,1 acacia, 1 gewone taxus en 1 Amerikaanse vogelkers
1 berk, 3 krentebomen en 3 gewone kornoelje (rood/geel)

Burgemeester en wethouders hebben de volgende kapvergunning geweigerd:

locatie aantal + soort
herplant
Paulus Potterlaan 15 3 grove dennen.

De betreffende stukken liggen voor een ieder ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV).

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende kapvergunningen gemeente Doorn '
Lees ook