Gemeente Doorn


Kapvergunning

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende kapvergunningen verleend:
locatie aantal + soort
Nassaulaan 2 1 douglas en 1 grove den

De betreffende stukken liggen voor een ieder ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV).

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende kapvergunningen gemeente Doorn '
Lees ook