Gemeente Doorn


Kapvergunning

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende kapvergunningen verleend:
locatie aantal + soort herplant
Berkenweg 2d 1 dwergcyprus 1 berk
van Nagelllaan 33a 3 eiken en 1 wilde kers 3 beverbomen
Tuilland 16a 1 eik en 1 hemelboom 2 beverbomen
Middenlaan 3 4 coniferen

Dunning

Jacob van Ruysdaellaan 17 2 Douglas

Woestduinlaan 4 1 beuk

Burgemeester en wethouders hebben de volgende kapvergunning geweigerd: locatie aantal + soort
Middenlaan 3 1 conifeer

De betreffende stukken liggen voor een ieder ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, deze mogelijkheid geldt niet bij een dunning. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV).

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende kapvergunningen gemeente Doorn '
Lees ook