Gemeente Doorn


Kapvergunning

Verleende/geweigerde kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende kapvergunningen verleend:
locatie aantal + soort
Gezichtslaan 28 1 grove den

Dunning
Rembrandtlaan 30 1 grove den en 1 zomereik

De betreffende stukken liggen voor een ieder ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, deze mogelijkheid geldt niet bij een dunning. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV).

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende kapvergunningen gemeente Doorn '
Lees ook