Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
20 september 2001

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 20 september 2001:

* Henri ter Hallsingel 47

1 meidoorn wegens bacterievuur

* Louis Bouwmeesterstraat 63

1 populier wegens gebrek aan vitaliteit en gevaar voor omvallen
* Hoogkamerlaan 111

1 iep wegens iepziekte

* Geestbrugweg 78

1 berk en 1 wilg wegens schaduwwerking en te dichte stand op gevel
* Hendrik Ravesteijnplein/Lindelaan
27 platanen (14 platanen worden verplant), 8 bolesdoorns, 1 iep en
1 linde in verband met een reconstructie van het winkelgebied Er is een herplantplicht opgelegd voor 6 iepen en 12 bolacacia's op grond van artikel 4.5.8. van de APV

Er moet zes weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving onder telefoonnummer 395.91.52

Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende kapvergunningen gemeente Rijswijk '
Lees ook