Gemeente Stadskanaal

15-05-2002

Verleende kapvergunningen

Adres: Soort:
Unikenstraat 80 36 cypressen
Molenstraat 16 15 coniferen
De Wedde 12 1 den
Biesboschlaan 4 1 wilg
Gelderselaan 94 1 spar
Akkerweg 5 populieren
J. Kortstraat 18 1 kronkelwilg
Hulststraat 10 1 esdoorn
Dorpsstraat 4 3 linden
Industrieweg 12 12 essen

Bezwaren tegen deze besluiten kunnen, uitsluitend schriftelijk, binnen een
termijn van zes weken na publicatie worden ingediend.

Deel: ' Verleende kapvergunningen Stadskanaal '
Lees ook