Gemeente Enkhuizen

Week 11: Verleende ontheffingen/vergunningen

De burgemeester heeft een vergunning verleend aan:
* Openbare Basisschool Het Driespan, de heer F. Langman, voor het houden van een fancyfair op zaterdag 15 maart 2003, van 10.00 tot 15.00 uur. (28-02-2003)

Bezwaar
: bezwaarmogelijkheden bij 'Algemene bekendmakingen'.

Informatie
: Mw. M.M. Appelman, medewerker Publiekszaken, taakveld Openbare Orde en Veiligheid, tel.: (0228) 36 02 22.

Deel: ' Verleende ontheffingen/vergunningen Enkhuizen in week 11 '
Lees ook