Gemeente Voorschoten


Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene Plaatselijke Vverordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* september 1999: G&D Promotions B.V. voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van
27 september 1999 t/m 3 oktober 1999 i.v.m. een autospektakel in Den Haag.

* september 1999: Hoffman Buitenreklame Den Haag B.V. voor het plaatsen van aankondigingsborden in de periode van 19 november 1999 t/m 2 december 1999 i.v.m. de tentoonstelling PTT-museum.
* 21 september 1999: Hoffman Buitenreklame Den Haag B.V. voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van 28 maart 2000 t/m 6 april 2000.

* 23 september 1999: Nederlandse Ver. voor Hulp aan Dieren voor het innemen van een standplaats op het Treubplein van 18 oktober 1999 t/m 23 oktober 1999.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722 / 723.

Terug naar begin pagina


Collectes

In de week van 3 oktober tot en met 9 oktober wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

In de week van 10 oktober tot en met 16 oktober wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Terug naar begin pagina


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

20 september:

* voor het kappen van 1 berk aan de Mozartlaan 39
* voor het kappen van 1 conifeer aan de Leidseweg 334
* voor het kappen van 1 kastanjeboom aan de Zwaluwweg 123
* voor het kappen van 1 prunus aan de Prinses Irenelaan 36
* voor het kappen van 1 ceder aan de Valkeweg 20

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.

Terug naar begin pagina


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:

Week 39

* Schoolstraat 62; voor het plaatsen van een reclamebord;
* Bloklaan 18; voor het veranderen van de achtergevel;
* Leidseweg 40; voor het plaatsen van een schutting;
* Van Beethovenlaan 10; voor het vergroten van het schoolgebouw;
* Donklaan 24; voor het vergroten van de woning;
* Donklaan 22; voor het vergroten van de woning;
* Voor het plaatsen van vuilverzamelcontainers op de volgende locaties:

Week 38

* Van Heuven Goedhartstraat 23; voor het oprichten van een verblijfsruimte

* Van Beethovenlaan (honk- en softbalbalvereniging Adegeest); voor het plaatsen van een reclamebord

Aanvraag om sloopvergunning:

geen

Meldingen tot bouwvoornemen:

Week 39

* Prins Mauritslaan 26; voor het plaatsen van een dakkapel;

Verleende bouwvergunningen:

20 september 1999:

* Zwaluwweg 16; voor het plaatsen van een serre;
* Nieuw Voordorpstraat 9; voor het vergroten van de woning;
* Veurseweg 257; voor het plaatsen van dakkapellen;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

Geweigerde bouwvergunningen:

24 augustus:

* Bijdorpstraat 1; voor het vergroten van de dakkapel en het plaatsen van een dakopbouw

Toegestane meldingen:

20 september:

* Wijngaardenlaan 72; voor het plaatsen van een schuurtje;
* Wijngaardenlaan 61; voor het plaatsen van een buitenvolière / postduivenhok;

* Koningin Emmalaan 8; voor het plaatsen van een schuur;

Weigering melding:

geen

Afgegeven gedoogverklaring

16 augustus:

* Leidseweg 89; voor het tijdelijk plaatsen van units t.b.v. kinderdagverblijf;

Terug naar begin pagina


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* geen

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie


* 21 september E.J. Stierum en J.M. Lelieveld

Gehuwd/geregistreerde partners:


* 18 september F.M.J. Brouwers en E.A.M. Bouwman

Overleden:


* 19 september J.A. van den Akker, oud 83 jaar 16 september J. Koets, oud 76 jaar

Terug naar begin pagina


SPREEKUREN WETHOUDERS

Op donderdag 30 september aanstaande houdt wethouder P.J. den Hartog

geen spreekuur.

Terug naar begin pagina


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Deel: ' Verleende vergunningen APV Voorschoten '
Lees ook