Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

26-06-2002
Bouwzaken
Verleende vergunningen

Bouwvergunningen

· Goudhaanstraat 34, Duiven, uitbreiden van een woonhuis;
· Kastanjelaan 7, Duiven, uitbreiden van een toestelberging;
· Conference 67 en 69, Duiven, veranderen van de voorgevel;
· Zadelmakerstraat 17, Duiven, plaatsen van een dakkapel;
· De Vendelier 4, Duiven, plaatsen van een prieel;
· Klavecimbelstraat 4, Duiven, plaatsen van een dakkapel;
· Loostraat 34, Loo, veranderen van een woonhuis/café in een dubbel woonhuis en vervangen van kozijnen en kap;

· Voornestraat 10, Duiven, uitbreiden van het woonhuis
Sloopvergunningen

· Loostraat 43, Loo, slopen van een aanbouw
Als u bezwaar heeft tegen één van de verleende vergunningen, kunt op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn kan per vergunning variëren, informeer daarom eerst bij de afdeling Milieu en Bouwzaken van de gemeente.

Overige vergunningen

Kapvergunningen

· Iepenlaan 18, Duiven, kappen van 1 iep;
· Park De Nieuweling; kappen van 2 wilgen
Overige vergunningen

· Toestemming verleend voor het houden van een barbecue op 22 juni 2002 op de Eltensestraat 2 te Duiven

· Toestemming verleend aan Prot. - Chr. Basisschool "Het Veer" voor het houden van een optocht op 20 juni 2002 van 20.00 tot 20.30 uur
· Toestemming verleend voor het plaatsen van aanduidingen voor routes in de gemeente Duiven voor tochten per rijpaard en rijtuig

Als u bezwaar heeft tegen één van de verleende vergunningen, kunt op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn kan per vergunning variëren, informeer daarom eerst bij de betreffende afdeling van de gemeente.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende vergunningen gemeente Duiven '
Lees ook