Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

08-05-2002
Bouwzaken
Verleende vergunningen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Bouwvergunningen

* De Tamboer 7, uitbreiden woonhuis;

Bouwtoestemming

* Mercurius 49, uitbreiden woonhuis;

* Pinksterbloem 26, verbouwen woonhuis;

Als u bezwaar heeft tegen één van de verleende vergunningen, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn kan per vergunning variëren, informeer daarom eerst bij de afdeling Milieu en Bouwzaken van de gemeente.

OVERIGE VERGUNNINGEN

Overige vergunningen

* Vergunning voor het plaatsen van een schaftkeet en ecotoilet hoek parkeerplaats
Iepenlaan/Thuvinestraat;

Als u bezwaar heeft tegen één van de verleende vergunningen, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn kan per vergunning variëren, informeer daarom eerst bij de betreffende afdeling van de gemeente.

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende vergunningen gemeente Duiven '
Lees ook