Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

27-01-2003
Verleende vergunningen / ontheffingen/ meldingen inzake APV en Bijzondere wetten

In week 4 zijn de volgende vergunningen, ontheffingen verleend:
· aan Scouting Nederland voor het organiseren van de jaarlijkse HIT op recreatieterrein 't Zand van 18 tot met 21 april 2003. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na datum van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam. Tevens bestaat de mogelijkheid om bij de president van de arrondissementsrechtbank (postbus 90006, 4800 PA Breda) een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen indien onverwijlde spoed dit vereist.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende vergunningen in Alphen Chaam '
Lees ook