Gemeente Zwijndrecht

Verleende vrijstelling ex artikel 19
lid 2 wro rotonde bakestein

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de volgende vrijstelling is verleend:


1. aanvrager:
Waterschap IJsselmonde

werk:
aanleggen van een turborotonde inclusief aansluitende infrastructuur en bijbehorende werken

plaats:
Langeweg ter hoogte van de ontsluiting van sportpark Bakestein

datum bekendmaking besluit:
18 juli 2002

bijzonderheden:
het werk ligt gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor dit deel heeft het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
vrijstelling verleend (zie de gemeentepagina van Hendrik-Ido-Ambacht).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.

Het inrichtingsplan ligt ter inzage bij de balie van de sector Wonen en Bouwen, Stationsplein 42. De openingstijden zijn op werkdagen van 08.30 tot. 13.00 uur.

Zwijndrecht, 25 juli 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende vrijstelling ex artikel 19 in Zwijndrecht '
Lees ook