Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Min VenW: verlenging proef dynamische wegmarkering A44

VERLENGING PROEF DYNAMISCHE WEGMARKERING A44
Komend weekeinde werkzaamheden, één rijstrook beschikbaar voor het verkeer

Komend weekeinde van 15 februari 8.00 uur tot 16 februari 17.00 uur heeft het verkeer op de A44 richting Amsterdam vlakbij het knooppunt Burgerveen slechts één rijstrook beschikbaar. In dit gedeelte van de A44 ligt het proefvak met dynamische wegmarkering. Op beide dagen passen de leveranciers hun systemen aan. Woensdag 12 februari tussen 10.00 uur en 13.00 uur vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats waarbij het verkeer dan ook maar één rijstrook beschikbaar heeft. In het weekeind zal een tekstwagen het verkeer attent maken op de werkzaamheden. Het verkeer moet rekening houden met enige vertraging.

Sinds oktober vorig jaar voert Rijkswaterstaat een proef uit met dynamische wegmarkering op de A44. Kort na de start van de proef hebben zich bij enkele systemen technische problemen voorgedaan waardoor deze niet naar behoren functioneerden. In december was duidelijk dat deze systemen niet helemaal aan de verwachtingen ten aanzien van de bedrijfszekerheid voldeden.
Rijkswaterstaat heeft in overleg met de leveranciers besloten hen in de gelegenheid te stellen herstelwerkzaamheden aan de systemen uit te voeren. In verband hiermee is de proef verlengd tot in het najaar 2003 ten einde voldoende onderzoeksgegevens te verkrijgen voor de drie aspecten, die een belangrijke rol spelen. Deze zijn: wegbouwkundig, zoals stroefheid, overrijdbaarheid, geluid, invloed op waterafvoer, duurzaamheid
licht en zicht, zoals licht opbrengst zichthoek, contract en kleur
13) gebruikersbeleving (hoe ervaren weggebruikers dynamische wegmarkering).

Doel proef
Rijkswaterstaat wil de huidige infrastructuur beter benutten door bijvoorbeeld aanleg van spitsstroken. Het doel daarbij is te zorgen voor een betere doorstroming van het wegverkeer. In samenwerking met andere overheden en marktpartijen worden instrumenten ontwikkeld die deze doelstelling moeten ondersteunen. Dynamisch wegmarkering speelt hierin een belangrijke rol. Tevens wordt het als een veelbelovend instrument gezien voor o.a. flexibel indelen van een rijbaan.

Informatie proefvak en leveranciers
Het proefvak dynamische wegmarkering op de A44 is ongeveer 1 km lang. Twee producten liggen ten westen van het viaduct van de aansluiting Oude-Wetering en drie producten ten oosten van het viaduct op de zuidelijke rijbaan van de A44 (richting A4 / Amsterdam) De dynamische wegmarkering ligt in het midden van de rijbaan rechts naast de gebruikelijke markering (verfstrepen). De vijf leveranciers zijn Swarco - Futurit, Nils Traffic b.v, Astucia, BTI b.v en Philips/Heymans Wegen en Verkeerstechniek b.v..


---

---

Deel: ' Verlenging proef dynamische wegmarkering A44 '
Lees ook