Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Verleende vergunning
Aan het kerkhofbestuur van de parochie van de H. Willibrord voor het houden van een strooiveld voor as op hun kerkhof. De aanvraag en de verleende aanwijzing liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785.

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken na publicatie zenden aan College van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Ingekomen bouwaanvragen en meldingen
· Adriaan Engelslaan 5 - dakkapel voor en achter
· De Kempenerstraat 1D, 1E en 1F - wijzigen gevel en uitbreiden winkel
· Pieter de Hoochlaan 2 - vernieuwen en uitbreiden openbare school
· Annie M.G. Schmidtlaan 56 - bouw carport
Verleende bouwvergunning/geaccepteerde meldingen
· Haarlemmerstraatweg 52 - veranderen opslagruimte
· Wijttenbachweg 75 - wijzigen bijgebouw en bouw kelder
· Frits Mehrtenslaan 32 - uitbreiden schuurs
· Rhijngeesterstraatweg 191 - plaatsen tuinhuis
· Zoutkeetlaan 2-4 - plaatsen dakkapellen/verbouwing
· Mathenesselaan 17 - plaatsen tuinhuisje
· Willem de Zwijgerlaan 36 - uitbreiden woonhuis
· Willem de Zwijgerlaan 51 - uitbouw voor
· Rembrandt van Rijnlaan 30 - overdekken terras
· Kamphuizenlaan 20 - plaatsen tuinhuis
· Annie M.G. Schmidtlaan 30 - bouw serre achterzijde woning
Verleende sloopvergunningen
· Rhijngeesterstraatweg 157F - verwijderen golfplaten en plafond
Verleende monumentenvergunning
· Wijttenbachweg 75 - wijzigen bijgebouw en bouw kelder
Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen liggen vanaf 12 t/m 25 juli 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Voorgenomen vrijstellingen van het bestemmingsplan Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het volgende plan:
· Hoek Terweeweg / Geversstraat - realisatie van een appartementencomplex

De hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen waarbij het college van Burgemeester en Wethouders van plan is om vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen vanaf 12 juli t/m 2 augustus 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Voorgenomen tijdelijke vrijstellingen van het bestemmingsplan Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijke vrijstelling (anderhalf jaar) van de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan te verlenen voor het volgende bedrijf:
· Voormalig Meob-terrein (Haarlemmerstraatweg) - vestiging bedrijf Endorfine (personeelsevenementen)

De hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen waarbij het college van Burgemeester en Wethouders van plan is om vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen vanaf 12 juli t/m 26 juli 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Als u informatie wilt over het aanvragen van een bouwvergunning of een bestemmingsplan wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, Rhijngeesterstraatweg 13, telefoon (071) 51 91 761.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verlening en behandeling vergunningen in Oegstgeest '
Lees ook