RVD/DV

COMMUNIQUE VAN DE RIJKSVOORLICHTINGSDIENST

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST

11 maart 2000

COMMUNIQUE VAN DE RIJKSVOORLICHTINGSDIENST

De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mee, dat zich heden, 11 maart 2000, hebben verloofd Zijne Hoogheid Prins Bernhard van Oranje-Nassau, van Vollenhoven en mejuffrouw
Annette Sekrève. Op 6 juli aanstaande is het burgerlijk huwelijk voorzien, twee dagen later, op 8 juli de kerkelijke inzegening. Het paar is voornemens wettelijke toestemming voor het huwelijk te vragen.

Zijne Hoogheid Prins Bernhard Lucas Emmanuel is de tweede zoon van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en de heer mr. Pieter van Vollenhoven. Mejuffrouw Sekrève is de oudste van de drie dochters van de heer U.A. Sekrève en
mevrouw J.C. de Haan.

Prins Bernhard is op 25 december 1969 in Nijmegen geboren. Hij behaalde in 1987 zijn diploma Havo aan het Veluws College te Apeldoorn. In 1988 slaagde hij voor het staatsexamen VWO. Vanaf 1989 studeerde hij economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1995 zijn doctoraal examen behaalde. Zijn scriptie handelde over kwaliteitsmanagement bij de KLM in Skandinavië. De prins is thans mededirecteur van Scaramea N.V. (ontwikkeling internetdiensten), onderdeel van de
Achmea Groep.

Annette Sekrève is op 18 april 1972 geboren in Den Haag. Aan het Sint Oelbert Gymnasium te Oosterhout behaalde zij in 1991 het VWO diploma. In hetzelfde jaar ging zij psychologie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij in 1996 afstudeerde op de scriptie Geestelijke belasting van het werk in de verstandelijk gehandicapten zorg. Mejuffrouw Sekrève is thans werkzaam als personeelsadviseur bij de Gemeentebelastingen Amsterdam. Haar ouders zijn sinds enige jaren gescheiden.
De heer Sekrève is werkzaam als sales service manager Benelux van een internationale parfumerie-cosmetica onderneming.

RVD, 11.03.2000, 09.45 uur.

Deel: ' Verloving Prins Bernhard junior en Annette Sekrève '
Lees ook