ABP


Langdurig werklozen aan de slag

Ruim 55 000 langdurig werklozen gaan in de periode tot en met 2006 aan het werk. Dit is het gevolg van afspraken die demissionair minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt met de dertig grootste gemeenten.

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zullen 23 675 mensen uit de bijstand stromen. In 26 andere grote gemeenten gaat het om nog eens 31 924 langdurig werklozen.

Basis voor deze afspraken is de Agenda van de Toekomst. Dat is de overeenkomst die minister Vermeend en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2001 sloten over de activering en uitstroom van bijstandsgerechtigden. Het Rijk ondersteunt de afspraken financieel.

Ook voor de kleine en middelgrote gemeenten stelt het Rijk geld beschikbaar voor een extra impuls aan activering en uitstroom van bijstandsgerechtigden. Naar verwachting zullen hierdoor nog eens 56 000 mensen aan de slag gaan in de periode tot en met 2006.

Deel: ' Vermeend helpt op valreep 55000 langdurig werklozen aan de slag '
Lees ook