Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 02/076

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

12 juni 2002

Nr. 02/076

Vermeend spreekt ILO toe op eerste Werelddag tegen Kinderarbeid

Demissionair minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt vandaag in Genève de conferentie toe van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) op de eerste Werelddag tegen Kinderarbeid. Deze dag moet jaarlijks wereldwijd de aandacht vestigen op het feit dat kinderarbeid een ernstig probleem is en dat directe actie daartegen noodzakelijk is. De minister acht het van groot belang dat de zogeheten informele economie dit jaar op de agenda staat van de arbeidsconferentie. Het overgrote deel van de kinderarbeid vindt namelijk plaats in de informele economie, buiten bereik van arbeidsinspecties en vakbonden die werknemers bescherming kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om naaiateliers, tapijtknoperijen, de landbouw of huishoudelijke baantjes.

De cijfers uit het vorige maand verschenen ILO-rapport A future without child labour schetsen een zorgelijk beeld. Wereldwijd werken er in totaal 246 miljoen kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 17 jaar, van wie 179 miljoen in extreme vormen van kinderarbeid die de lichamelijke en geestelijke gezondheid ondermijnen en schooldeelname in de weg staan.

Vermeend onderschrijft het in het rapport voorgestelde plan ter verbetering van de situatie. Daartoe zou IPEC - het speciale internationale ILO-programma ter uitbanning van kinderarbeid - versterkt moeten worden en moet uitbanning van kinderarbeid een vast bestanddeel worden van andere ILO-programmas. Verder pleit het rapport voor samenwerking tussen de ILO en alle andere relevante organisaties om de kinderen op school te krijgen en hun ouders werkgelegenheid en daarmee financiële alternatieven voor kinderarbeid te bieden.

Eerder dit jaar ratificeerde Nederland ILO-conventie 182, die de landen oproept tot onmiddellijke actie om de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen. Tevens organiseerde het ministerie van SZW samen met de ILO en de Internationale Organisatie van Arbeidsinspecties een conferentie waar alle partijen werden opgeroepen de conventie uit te voeren. Tijdens deze conferentie zegde Nederland 2,5 miljoen euro extra toe voor onderwijsprojecten ter bestrijding van kinderarbeid.


---

Het ILO-rapport is te raadplegen via www.ilo.org/declaration

Deel: ' Vermeend spreekt ILO toe op eerste 'Werelddag tegen Kinderarbeid' '
Lees ook