ministerie fin

https://www.minfin.nl min fin: vermeend meldt vorderingen in verdrag met belgi.

persberichtnr. 99/274 den haag 19 november 1999

vermeend meldt vorderingen in verdrag met belgi.

staatssecretaris vermeend heeft vandaag in een brief aan de tweede kamer gemeld dat met belgië overeenstemming is bereikt over een concept voor een nieuw belastingverdrag. hierin wordt een oplossing gevonden voor de problematiek rond de bestaande grensarbeidersregeling. door de grensarbeidersregeling in het huidige belastingverdrag tussen nederland en belgië is de belastingheffing over het arbeidsinkomen van grensarbeiders, in afwijking van de hoofdregel dat de belastingheffing over arbeidsinkomen wordt toegewezen aan de staat waar men werkt, toegewezen aan de staat waar zij wonen. daarentegen hebben grensarbeiders weer sociale verzekeringen in de staat waar zij werken. doordat hiernaast sprake is van jaarlijkse verschuivingen tussen de belasting- en premiepercentages, zowel in nederland als in belgië, ontstaan er regelmatig problemen. de grensarbeiders spreken zelf dan ook van een jaarlijkse tombola.
om deze tombola in de toekomst te vermijden bestaat het voornemen om in het nieuwe belastingverdrag geen specifieke grensarbeiders-regeling meer op te nemen. hierdoor wordt de bestaande situatie een stuk overzichtelijker, want grensarbeiders vallen voortaan altijd onder de hoofdregel: belastingheffing over het arbeidsinkomen in de staat waar gewerkt wordt. hiermee wordt bij de uitbetaling van het salaris een zo groot mogelijke .gelijkheid op de werkvloer. verkregen, hetgeen vanuit het oogpunt van gelijke arbeidsvoorwaarden van belang is.

teneinde vervolgens te verzekeren dat een nederlandse grensarbeider fiscaal niet nadeliger af is dan zijn in nederland werkende .buurman., die overigens in gelijke omstandigheden verkeert, is een regeling opgenomen die er toe leidt dat aftrekposten zoals hypotheekrente, persoonlijke verplichtingen en giften voor de grensarbeider de facto effect sorteren. daartoe wordt, voor zoveel nodig, de door de grensarbeider in belgië betaalde belasting en met de premie voor de volksverzekeringen vergelijkbare belgische premie sociale zekerheid beschouwd als nederlandse loonheffing.

daarnaast is een regeling getroffen voor degenen die op het moment van inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag grensarbeider zijn. deze regeling is zo opgezet dat bestaande grensarbeiders niet geconfronteerd kunnen worden met negatieve inkomensgevolgen. daartoe zal door de belastingdienst jaarlijks een .schaduwberekening. worden gemaakt van de belasting en premie die verschuldigd zouden zijn geweest als de grensarbeidersregeling zou zijn gehandhaafd. wanneer de som van deze schaduwberekening lager is dan de som van de belasting en premie die onder de nieuwe situatie verschuldigd is, dan wordt het verschil gecompenseerd.
tenslotte zal op korte termijn een commissie grensarbeiders worden ingesteld. deze commissie krijgt de te adviseren over de wijze waarop vorenstaande regelingen zo adequaat mogelijk kunnen worden heringevoerd. daarnaast staat het de commissie uiteraard vrij om suggesties te doen voor aanvullende maatregelen die nederland in dit kader zelf in haar nationale wetgeving zou kunnen treffen.
de verdragswijziging zal in werking treden nadat de staatsrechtelijke procedures in zowel nederland als belgië zijn doorlopen. de brief aan de tweede kamer staat op de internetsite van het ministerie van financiën:
www.minfin.nl

persberichtnr. 99/274 den haag 19 november 1999

vermeend meldt vorderingen in verdrag met belgi.

staatssecretaris vermeend heeft vandaag in een brief aan de tweede kamer gemeld dat met belgië overeenstemming is bereikt over een concept voor een nieuw belastingverdrag. hierin wordt een oplossing gevonden voor de problematiek rond de bestaande grensarbeidersregeling. door de grensarbeidersregeling in het huidige belastingverdrag tussen nederland en belgië is de belastingheffing over het arbeidsinkomen van grensarbeiders, in afwijking van de hoofdregel dat de belastingheffing over arbeidsinkomen wordt toegewezen aan de staat waar men werkt, toegewezen aan de staat waar zij wonen. daarentegen hebben grensarbeiders weer sociale verzekeringen in de staat waar zij werken. doordat hiernaast sprake is van jaarlijkse verschuivingen tussen de belasting- en premiepercentages, zowel in nederland als in belgië, ontstaan er regelmatig problemen. de grensarbeiders spreken zelf dan ook van een jaarlijkse tombola.
om deze tombola in de toekomst te vermijden bestaat het voornemen om in het nieuwe belastingverdrag geen specifieke grensarbeiders-regeling meer op te nemen. hierdoor wordt de bestaande situatie een stuk overzichtelijker, want grensarbeiders vallen voortaan altijd onder de hoofdregel: belastingheffing over het arbeidsinkomen in de staat waar gewerkt wordt. hiermee wordt bij de uitbetaling van het salaris een zo groot mogelijke .gelijkheid op de werkvloer. verkregen, hetgeen vanuit het oogpunt van gelijke arbeidsvoorwaarden van belang is.

teneinde vervolgens te verzekeren dat een nederlandse grensarbeider fiscaal niet nadeliger af is dan zijn in nederland werkende .buurman., die overigens in gelijke omstandigheden verkeert, is een regeling opgenomen die er toe leidt dat aftrekposten zoals hypotheekrente, persoonlijke verplichtingen en giften voor de grensarbeider de facto effect sorteren. daartoe wordt, voor zoveel nodig, de door de grensarbeider in belgië betaalde belasting en met de premie voor de volksverzekeringen vergelijkbare belgische premie sociale zekerheid beschouwd als nederlandse loonheffing.

daarnaast is een regeling getroffen voor degenen die op het moment van inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag grensarbeider zijn. deze regeling is zo opgezet dat bestaande grensarbeiders niet geconfronteerd kunnen worden met negatieve inkomensgevolgen. daartoe zal door de belastingdienst jaarlijks een .schaduwberekening. worden gemaakt van de belasting en premie die verschuldigd zouden zijn geweest als de grensarbeidersregeling zou zijn gehandhaafd. wanneer de som van deze schaduwberekening lager is dan de som van de belasting en premie die onder de nieuwe situatie verschuldigd is, dan wordt het verschil gecompenseerd.
tenslotte zal op korte termijn een commissie grensarbeiders worden ingesteld. deze commissie krijgt de te adviseren over de wijze waarop vorenstaande regelingen zo adequaat mogelijk kunnen worden heringevoerd. daarnaast staat het de commissie uiteraard vrij om suggesties te doen voor aanvullende maatregelen die nederland in dit kader zelf in haar nationale wetgeving zou kunnen treffen.
de verdragswijziging zal in werking treden nadat de staatsrechtelijke procedures in zowel nederland als belgië zijn doorlopen. de brief aan de tweede kamer staat op de internetsite van het ministerie van financiën:
www.minfin.nl

woordvoerder: drs. p.a.w. lamers
telefoonnummer: 070 -342 8403

19 nov 99 16:39

Deel: ' Vermeend Vorderingen in verdrag met Belgie '
Lees ook