13 september 2001

Minister wil rechten Wvg-gebruikers in protocol vastleggen

Meer dan 100 Wvg-gebruikers op het Binnenhof zijn verheugd over toezeggingen.

Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft donderdag tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over de Wvg toegezegd dat hij een protocol zal opstellen waarin de rechten van Wvg-gebruikers worden vastgelegd. Dit protocol zal ook juridisch worden verankerd, zodat gemeenten zich eraan moeten gaan houden.
Daarnaast wil de minister nog deze regeerperiode een bouwstenennotitie schrijven voor een nieuw voorzieningenstelsel, gebaseerd op de ideeën van de PvdA, VVD en de SP.

Alle Kamerleden, de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties (CG-Raad, FvO, Ouderenbonden) en meer dan 100 toeschouwers waren zeer verheugd met deze toezegging van minister Vermeend. De Kamerleden waren nog wel bezorgd over de invulling van het protocol, maar de minister deed de toezegging dat de kamerleden en de belangenorganisaties daarbij betrokken zullen worden. In ieder geval zal de logeerbaarheid van het ouderlijk huis en het recht op vrijwilligerswerk, hobby en vrije tijd in het protocol worden opgenomen. In het protocol zal ook worden vastgelegd wat een 'adequate voorziening' is en op welke manier de voortgang van de bouwstenennotitie wordt gegarandeerd.

De minister vond een verregaande wetswijziging te lang duren. Daar zijn de Wvg-gebruikers volgens hem niet mee geholpen.
Zowel de minister als de Kamerleden verwezen in het debat naar de vele honderden klachten, brieven en e-mails die zij de afgelopen weken hadden ontvangen van Wvg-gebruikers. Dat heeft grote indruk gemaakt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vermeend wil rechten Wvg-gebruikers in protocol vastleggen '
Lees ook