ingezonden persbericht


time : 2:55:16 pm
date : wednesday, march 05, 2003
sender name: favv-afsca

favv: drie aardappeltelers geblokkeerd wegens mogelijke besmetting met bruinrot

het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen heeft drie bedrijven van west-vlaamse aardappeltelers geblokkeerd wegens mogelijke besmetting met bruinrot. het agentschap werd door de slowaakse overheid geïnformeerd dat testen uitgevoerd op een zending belgische consumptieaardappelen, de aanwezigheid van bruinrot aanwezen.

om zeker te zijn dat het wel degelijk om bruinrot gaat moeten nog een aantal aanvullende testen in slowakije uitgevoerd worden. pas na infectie van tomatenplanten met bacteriën geïsoleerd uit de bemonsterde knollen, kan met zekerheid gesteld worden dat het om een besmetting met bruinrot gaat. het kan bijgevolg nog twee weken duren vooraleer de besmetting bevestigd kan worden.

uit voorzorg heeft het favv bij drie producenten uit west-vlaanderen die als leverancier van aardappelen voor de bewuste partij in aanmerking komen, de nog aanwezige voorraden geblokkeerd. de installaties waar de aardappelen gesorteerd en verpakt werden, zijn ondertussen ontsmet. zoals door de europese unie voorgeschreven, wordt op dit ogenblik de oorsprong en de omvang van de mogelijke besmetting verder onderzocht.

bruinrot of onder de wetenschappelijke benaming ralstonia solanacearum, is een gevreesde bacterieziekte van de aardappel. de bacteriën verspreiden zich ongemerkt via het pootgoed of via besmet oppervlaktewater dat voor irrigatie aangewend wordt. eens aanwezig is de ziekte nog zeer moeilijk te bestrijden. ieder land schermt bijgevolg zijn territorium zo veel mogelijk af om het binnenbrengen te vermijden. de europese unie legt zeer strenge maatregelen op wanneer de bacterie vastgesteld wordt. zo moeten besmette partijen vernietigd worden en geldt er op besmette velden een teeltverbod van aardappelen en wortel- of knolgewassen gedurende minstens 4 jaren.

bruinrot is helemaal niet schadelijk voor de volksgezondheid. meestal zijn in onze streken de symptomen zelfs nauwelijks zichtbaar. enkel onder extreem warme omstandigheden gaat het loof verwelken en worden de knollen aangetast.

consumenten kunnen met hun vragen terecht op het meldpunt van het favv (0800 - 13.550).
contactpersoon voor de pers: pascal houbaert 0475 20 66 73

url: https://www.favv.be
https://www.afsca.be

Deel: ' Vermoeden van bruinrot bij drie Belgische aardappelteelbedrijven '
Lees ook