Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

VERMOGENSBEHEERDER MATRIX VERSLAAT
IN 2002 AEX-INDEX met dubbele cijfers

Voor het derde opeenvolgende jaar werpt unieke strategie haar vruchten af

Delft, 10 februari 2003

Vermogensbeheerder MATRIX Asset Management B.V. heeft over het jaar 2002 een resultaat behaald dat sterk afwijkt van de resultaten van de AEX-index. Waar de AEX-index het afgelopen jaar een score liet zien van - 35,72%, bij een beweeglijkheid van 15.63, slaagde Matrix erin om voor haar cliknten een neutrale score van -1,8% te behalen bij een beweeglijkheid van slechts 1.86. Met dit resultaat, een outperformance ten opzichte van de AEX van 34%, behoort Matrix tot de best presterende vermogens/fondsbeheerders van Nederland.

Beleggingsstrategie die rekening houdt met menselijk gedrag Matrix hanteert bij haar vermogensbeheer een beleggingsstrategie die gebaseerd is op menselijk gedrag. De analysetechnieken die binnen deze strategie gehanteerd worden zijn gebaseerd op het Scientific Wave Count principe. Kern van dit principe is dat de markt geen chaos is maar dat deze zich beweegt volgens een patroon van zich herhalende cycli. R. Elliott ontdekte reeds in 1930 dat deze cycli een meetkundig karakter hebben en dat op basis daarvan voorspellingen gedaan kunnen worden over het verloop van de marktbeweging. In Nederland is dit principe door Drs. H.C. Versteeg, algemeen directeur van Matrix, verder verfijnd. Bepalend voor deze methodiek is dat deze zeer gedisciplineerd dient te worden toegepast, ontdaan van enige emotie en zonder enige subjectiviteit. Het is een louter technische/wiskundige analyse die gebruikt maakt van uiterst complexe computermodellen, waarbij de waan van de dag (zoals macrocijfers, dreigende oorlog, speeches van bankpresidenten) geen rol speelt. Dat hoeft ook niet, want de massapsychologische en emotionele handelingen die beleggers drijven zijn reeds in het Scientific Wave Count principe verdisconteerd. De basis, het Elliott Wave principe, is al zon 70 jaar oud en wordt wereldwijd toegepast, echter niet op de uiterst geavanceerde en moderne wijze zoals Matrix dat doet.

Geen slapeloze nachten voor cliknten
Wij zijn bijzonder verheugd dat we ons met dit uitstekende resultaat kunnen scharen bij de top van de best presterende vermogens/fondsbeheerders in Nederland aldus Drs. H.C.Versteeg, algemeen directeur van Matrix. Dit resultaat en de resultaten in de voorgaande jaren bewijzen dat het gedisciplineerd toepassen van de Scientific Wave Count een solide basis vormt voor vermogensbeheer. Onze cliknten hoeven geen slapeloze nachten te hebben.

Matrix Asset Management
Matrix is gespecialiseerd in het beheer van particuliere vermogens en richt zich in toenemende mate op institutionele beleggers. Zij maakt daarbij gebruik van een beproefde beleggingsstrategie gebaseerd op het Scientific Wave Count principe. Matrix maakt uitsluitend gebruik van uitgekiende computermodellen die technische en objectieve analyses maken. Matrix is daardoor volstrekt onafhankelijk. Drs. H.C.Versteeg (1958) is sinds enige jaren directeur en grootaandeelhouder van Matrix. Vssr de toepassing van de Scientific Wave Count in het feitelijke vermogensbeheer publiceerde hij op basis van deze methodiek reeds lange tijd uitermate trefzekere studies over de meest uiteenlopende markten, fondsen en indices. Hij heeft ruime ervaring in bancair vermogensbeheer voor zeer grote particuliere- en institutionele beleggers.
Zie ook: www.matrixam.nl

---

---
Voor meer informatie (niet voor publicatie): M. de Haas, tel. 015- 2154300 of 06-55337951

Deel: ' Vermogensbeheerder Matrix verslaat in 2002 AEX-index met dubbele cij.. '
Lees ook