MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN JUST: uitnodiging (vernietiging slag- en steekwapens)

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3707911
Fax (070) 3707937
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Directie Voorlichting
Contactpersoon Wiebe Alkema
Doorkiesnummer(s) 070 370 7225
Datum 23 december 1999
Ons kenmerk 5002236/99
Onderwerp Uitnodiging

Geachte heer, mevrouw,

De eerste slag- en steekwapens die tijdens de landelijke actie HEB .t LEF. WAPENS WEG zijn ingeleverd, worden vernietigd bij de divisie Logistiek van het Korps Landelijke Politiediensten. Dit gebeurt op woensdag 29 december om 15.00 uur in aanwezigheid van minister Korthals van Justitie. De bewindsman zal bij die gelegenheid ook het resultaat van de inzamelingsactie bekendmaken. Slag- en steekwapens kunnen tot en met vrijdag 24 december worden ingeleverd.

Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte welkom om bij de vernietiging van de eerste ingeleverde slag- en steekwapens aanwezig te zijn.

U kunt zich aanmelden bij de heer J. Wegh.
Adres: Divisie Logistiek Korps Landelijke Politiediensten

Hogekampweg 2
Apeldoorn
Telefoon: 055 527 6111

Met vriendelijke groet,

mr.drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond
Directeur Voorlichting

23 dec 99 16:29

Deel: ' Vernietiging ingeleverde slag- en steekwapens '
Lees ook