gemeente amersfoort

persbericht gemeente amersfoort - donderdag 10 februari 2011

vernieuwd detailhandelsbeleid biedt ondernemers meer ruimte

ondernemers in amersfoort krijgen meer ruimte voor winkelontwikkelingen. door ondernemers meer ruimte te geven, wil de gemeente investeringen in de stad stimuleren en er zo voor zorgen dat het winkelaanbod verder verbetert. het college van burgemeester en wethouders legt het vernieuwde beleid op 1 maart voor aan de gemeenteraad.

gert boeve, wethouder economie en wonen: 'dit nieuwe beleid biedt ondernemers meer duidelijkheid en meer ruimte. het beleid staat natuurlijk niet op zich: amersfoort wordt aantrekkelijker voor winkels en winkelketens wanneer meer woningen worden gebouwd en verkocht en er voldoende winkelkavels worden vrijgegeven. een sterke binnenstad en kwalitatief goede wijkwinkelcentra zijn nodig om tegemoet te komen aan de winkelwensen van de amersfoorters.'

de gemeente maakt in het vernieuwde beleid duidelijke keuzes over de plekken waar nieuwe winkelontwikkelingen in de stad kunnen plaatsvinden. hierbij wordt grotendeels uitgegaan van de bestaande winkelstructuur: het stadshart, de wijkwinkelcentra en de winkels op bedrijventerreinen

stadshart
de ontwikkeling van de binnenstad en het grotere stadshart heeft de eerste prioriteit. het stadshart heeft een belangrijke functie voor de stad en versterkt ook de regiopositie van amersfoort. naast de vooral kleinschalige winkels in de binnenstad is er ruimte voor grootschalige winkels in het oppidium en op het eemplein. in de binnenstad biedt het vernieuwde beleid in een groot gebied ruimte aan detailhandel, zodat naast de drukke winkelstraten ook voldoende ruimte is voor nieuwe kleinschalige winkels en startende ondernemers.

wijkwinkelcentra
de wijkwinkelcentra wil de gemeente verder versterken, omdat gebleken is dat amersfoorters het liefst hun boodschappen doen in wijkwinkelcentra met een ruim aanbod. de gemeente wil daarnaast de goede spreiding van wijkwinkelcentra behouden, zodat amersfoorters ook dicht bij huis boodschappen kunnen doen. in het vernieuwde beleid staan duidelijke keuzes vermeld voor versterking van de bestaande wijkwinkelcentra. daarbuiten wordt het aantal winkelmeters niet uitgebreid. zo zet de gemeente in op sterke winkelcentra met een goed aanbod, verspreid over de stad.

bedrijventerreinen
in het vernieuwde detailhandelsbeleid wordt meer ruimte gegeven aan winkels op bedrijventerrein isselt en op bedrijvenpark vathorst. zo ontstaan er meer vestigingsmogelijkheden voor nieuwe winkels en nieuwe formules. dit verbetert het winkelaanbod voor amersfoorters en versterkt de positie van de stad in de regio.

sneller zekerheid over investeringen
daarnaast worden in het vernieuwde detailhandelsbeleid ook duidelijke keuzes gemaakt over waar nieuwe winkelontwikkelingen mogen plaatsvinden. de gemeente heeft hiervoor in het beleid toetsingskaders opgenomen voor het stadshart, de wijkwinkelcentra en winkels op bedrijventerreinen. met de toetsingskaders kan de gemeente nieuwe ontwikkelingen snel, efficiënt en transparant toetsen. zo worden de procedures korter en ontstaat er voor ondernemers vooraf veel duidelijkheid over de ruimte voor winkelontwikkelingen.

Deel: ' Vernieuwd detailhandelsbeleid Amersfoort biedt ondernemers meer ruimte '


Lees ook