Persbericht Trimbos-instituut

Vernieuwde lesmaterialen over alcohol, roken en drugs


---
trecht, 20 maart 2003. De voorlichting aan scholieren in het basisonderwijs over alcohol, roken en drugs krijgt een impuls door vernieuwing van de lesmaterialen van het preventieproject De gezonde school en genotmiddelen van het Trimbos-insituut. Er zijn nieuwe les- en werkboekjes gepresenteerd over roken en alcohol. In september volgen boekjes over drugs, een draaiboek alcoholpreventie, een docentenhandleiding, en een videoband over verslaving en drugs. Voor ouders is er sinds kort een vernieuwde uitgave van de ouderbrochure De 10 meest gestelde vragen over roken, alcohol en drugs, die aanknopingspunten biedt voor een gesprek tussen ouder en kind.

Aanleiding voor de vernieuwing van de lesmaterialen is de alcoholnota van het ministerie van VWS van 2001. Hierin wordt aangestuurd op intensivering van alcoholpreventie in het basisonderwijs (groep 7 en 8). Preventieactiviteiten sorteren immers het grootste effect wanneer ze worden uitgevoerd voordat kinderen beginnen met experimenteren. Uit het onderzoek Roken, drinken en blowen door Nederlandse scholieren, dat in 2001 door het Trimbos-instituut werd uitgevoerd, blijkt dat ruim eenderde (35,1%) van de leerlingen op de basisschool ooit alcohol heeft geproefd. Van de leerlingen drinkt 13,6 % minstens een keer per maand en is 11% is ooit weleens dronken geweest. Jongens drinken meer dan meisjes en met name mixdrankjes (waaronder breezers) blijken populair te zijn bij de jeugd.

De lessen over alcohol zijn opgenomen in een integraal lespakket over genotmiddelen. In de boekjes komen zaken aan de orde als het stimuleren van zelfvertrouwen en weerbaarheid, keuzes leren maken en meningsvorming. De inhoud en het uiterlijk van de boekjes zijn aangepast aan de wensen en behoeften van leerlingen en leerkrachten. De opdrachten doen een beroep op hun inlevingsvermogen, de leerlingen vormen een eigen mening omtrent genotmiddelengebruik en oefenen in de klas hoe ze bijvoorbeeld moeten omgaan met groepsdruk. Naast de lesboekjes is met name voor alcoholpreventie een extra lesmethodiek ontwikkeld: Verhalend Ontwerpen. Aan de hand van een drietal voorbeeldverhalen, waarin ze zelf een rol kunnen spelen, gaan de kinderen op zoek naar informatie over alcohol. Uiteenlopende vaardigheden als nee zeggen en complimenten geven komen in deze lessen aan de orde. Uit de praktijk blijkt dat de leerlingen nog maanden later betrokken zijn bij het onderwerp.

De gezonde school en genotmiddelen is een preventieproject voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Instellingen voor verslavingszorg en GGD-en adviseren scholen bij de invoering. Het Trimbos-instituut ontwikkelt de materialen, met advies van leerkrachten en preventiewerkers. Aan het project, dat ruim tien jaar bestaat, wordt inmiddels meegedaan door meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs en een groeiend aantal scholen in het basisonderwijs. Het Trimbos-instituut hoopt met het vernieuwde project voor het basisonderwijs een bijdrage te kunnen leveren aan het voorkômen van gebruik van genotmiddelen en het tegengaan van riskant gebruik.

De nieuwe les- en werkboekjes roken en alcohol en de ouderbrochure zijn vanaf heden te bestellen bij het Trimbos-instituut via telefoonnummer (030) 297 11 80.

Voor meer informatie bel Henk Maurits 030-2971138 of Harald Wychel 030-2971116, voorlichters van het Trimbos-instituut


---

---

Trimbos-instituut Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht. Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht. Telefoon (030) 297 11 00 Fax: (030) 297 11 11
---

Deel: ' Vernieuwde lesmaterialen over alcohol, roken en drugs '
Lees ook