Gemeente Hoogeveen

Parkeerkaart voor invaliden vernieuwd Een andere naam en ook een iets andere regeling. Dat geldt vanaf maandag 1 oktober voor de invalidenparkeerkaart. Uw huidige kaart blijft echter geldig totdat deze is verlopen of totdat het kenteken niet meer klopt vanwege de aanschaf van een andere auto.

De nieuwe kaart wordt een Europese kaart. De parkeerkaart ziet er in alle landen van de Europese Unie hetzelfde uit en geldt ook in alle lidstaten. Er komt geen kenteken meer op, maar een 'B' (van bestuurder) met een pasfoto.

Bij de aanvraag van een invalidenparkeerkaart moet u twee pasfoto's en een legitimatiebewijs meenemen. De aanvraag moet gebeuren bij de afdeling Verkeer in het Compagnieshuis, maar afhalen bij Burgerzaken in het raadhuis. U krijgt een berichtje dat uw kaart klaar is. Afhalen moet persoonlijk gebeuren, omdat u uw handtekening moet zetten.

De afdeling verkeer is dagelijks geopend van 8.30 tot 12.15 en 's woensdags tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook bellen (tel. 291648)

Digitaal spreekuur gaat over besteding van geld Als u mocht beslissen waar de gemeente haar geld aan moet uitgeven, welke keuzes zou u maken? Meer geld voor gladheidbestrijding en minder voor culturele centra? Veel besteden aan zorg voor brandveiligheid en minder aan wegenonderhoud? Ga hierover digitaal in gesprek met wethouder Van der Zwaag, volgende week dinsdag 2 oktober.

De belangrijkste uitgaven van de gemeente hebben te maken met:
* Sport: Steun voor sportorganisaties, eigendom en beheer van sportaccommodaties, waaronder zwembad De Dolfijn en de te bouwen gym-turnhal in wijk West

* Onderwijs: de gemeente is eigenaar van en beheert dus de onderwijsgebouwen, ook leerlingenvervoer valt hieronder
* Brandpreventie: kosten gemeentelijke brandweer, handhaving van brandveiligheid

* Sociale zorg: een vangnet voor mensen zonder werk en mindervaliden
* Huisvesting: voor mensen die door een laag inkomen of andere problemen niet in hun huisvesting kunnen voorzien.
* Verkeer: onderhoud en verbetering van het wegennet, maar ook straatverlichting, parkeerplaatsen en openbaar vervoer.
* Milieu: met name riolering, reiniging van de openbare ruimte, afvoer huishoudelijk afval, verzorging openbaar groen, gladheidsbestrijding

* Vluchtelingenzorg: zorg voor, opvang en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning; de opvang van asielzoekers komt geheel ten laste van het rijk
* Cultuur: subsidie voor De Tamboer, Het Podium, de bibliotheek en andere culturele instellingen en verenigingen, verder ook monumentenzorg

* Gemeentelijke organisatie: personeelskosten en kosten van gebouwen
Het onderwerp staat in het kader van de jaarlijkse begroting van de gemeente. Hoe het college van burgemeester en wethouders het geld de komende jaren wil besteden, is volgende week maandag bekend. De hoofdlijnen vindt u vanaf 12.00 uur die dag op www.hoogeveen.nl. Een dag later, op dinsdag 2 oktober, is het digitaal spreekuur van Van der Zwaag, wethouder Financiën, tussen 18.15 en 19.15 uur. Surf naar www.hoogeveen.nl.

Deel: ' Vernieuwde parkeerkaart voor invaliden in gemeente Hoogeveen '
Lees ook