VERNIEUWDE PORTFOLIO ICT-EVENEMENTEN VAN AMSTERDAM RAI VOOR 1999

Inspelend op de snelle veranderingen in de markt introduceert Amsterdam RAI een aantal vernieuwingen binnen haar portfolio evenementen op het gebied van Informatie en Communicatietechnologie. Het ICT-cluster, dat evenementen omvat als The InterNetworking Event, de AG Carrièredagen en Logicom, wordt dit jaar uitgebreid met Business 2000, een nieuwe platform voor ICT evenementen gericht op de toepassingsmogelijkheden van ICT in succesvol zakendoen. Business 2000 omvat de evenementen Internet in Business, WebPower Pro, Business Solutions, Mobile & Wireless, de IT Carrièredagen en het Nationale Internet Congres.

The InterNetworking Event (TINE)
Het eerstvolgende ICT-evenement in de Amsterdam RAI is de negende editie van het InterNetworking Event. Van 27 tot en met 29 april 1999 kunnen ICT managers en algemeen managers in de RAI terecht voor een compleet overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van computers, netwerken, mobiele communicatie en Internet in bedrijfsomgevingen. The InterNetworking Event is opnieuw groter dan voorgaande jaren, met meer deelnemers en een groter beursoppervlakte. Dit jaar zijn ruim driehonderd bedrijven vertegenwoordigd, waaronder alle marktleiders uit de branche, en wordt het volledige oppervlak van de Hollandhal gebruikt.

High-Tech Seminars 1999
Beursorganisator LanMasters en congresorganisator InfoCare organiseren tijdens The InterNetworking Event ook diverse congressen en seminars. Zes halfdaagse High-Tech seminars bieden de gelegenheid niet alleen relaties te ontmoeten, maar ook gerichte kennis op te doen over de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. De High-Tech seminars zijn technisch van aard en daarom met name bestemd voor ICT-professionals en ICT-technici. Natuurlijk gaan de seminars in op actuele onderwerpen als Linux, virtual private networks, snelle netwerken, intelligent network creation, mobile networking, clustering, XML, spraakherkenning en IP telefonie.

Automatisering Gids Carrièredagen
Tijdens The Internetworking Event worden op de beursvloer ook de Automatisering Gids Carrièredagen gehouden. Bedrijven in de ICT-sector die op zoek zijn naar personeel kunnen zich hier presenteren.

Business 2000
Na de zomer, van 22 tot 24 september, vinden onder de paraplutitel 'Business
2000: Succesvol Zakendoen In De 21e Eeuw' zes ICT-evenementen in de RAI plaats.

Business Solutions
Aanleiding voor het nieuwe evenement Business Solutions is de noodzaak van integratie van informatietechnologie in de bedrijfsprocessen en de snelle ontwikkelingen in automatiseringsconcepten. Deze beurs geeft een overzicht van de oplossingen die op dit moment beschikbaar zijn of binnenkort beschikbaar komen. Het expositieprogramma is opgedeeld in Software-oplossingen, Computer Systems, (Digital) Printing Solutions, Telecommunicatie en IT Services. Naar schatting 225 bedrijven, met name leveranciers van IT producten en diensten zullen op Business Solutions '99 exposeren. De beurs richt zich op middel en hoger management van grote en middelgrote bedrijven. Het uitgebreide expositieprogramma, aangevuld met seminars, workshops en presentaties, maakt Business Solution '99 tot hèt platform waar aanbieders van IT oplossingen hun producten en diensten aan een zeer geïnteresseerde doelgroep kunnen presenteren.

Mobile & Wireless
Een tweede nieuw evenement, Mobile & Wireless, richt zich op professionele communicatiespecialisten en gebruikers van communicatietechnologie. Deze beurs geeft een totaaloverzicht van mobiele data/spraakmogelijkheden, toepassingen en oplossingen ter optimalisering van het bedrijfsproces. Hogere efficiency, vergroting van de mobiliteit, optimalisering van de bereikbaarheid, kostenbesparing en een effectievere inzetbaarheid van het personeel vormen de rode draad. Mobile & Wireless richt zich vooral op managers en directieleden uit het bedrijfsleven en (semi-)overheidsinstanties. Aan de beurs zullen ongeveer 75 exposanten deelnemen, gerenommeerde bedrijven die producten, oplossingen of toepassingen leveren voor mobiele data & voice communicatie.

Internet In Business
Op Internet in Business '99 presenteren ongeveer driehonderd gerenommeerde bedrijven hun producten en diensten op het gebied van internet, intranet en electronic commerce. De beurs biedt managers en directieleden uit het bedrijvensleven en (semi-)overheidsinstanties een overzicht van het aanbod van hardware, software, content, consultancy en Internettoepassingen. Tijdens Internet In Business vindt een uitgebreid seminarprogramma plaats over onder andere internet als marketingtool, internationaal zakendoen via internet en financiële transacties via internet.

WebPower Pro
WebPower Pro is een integraal onderdeel van Internet in Business '99, dat zich specifiek richt op professionele gebruikers van software, zoals ontwerpers, ontwikkelaars, systeembeheerders, IT-managers, projectmanagers en management van systeem- en softwarehuizen. Exposanten informeren deze ICT-specialisten over de nieuwste softwareontwikkelingen in presentaties in een theater op de beursvloer. Het accent zal daarbij liggen op de meest recente internet gerelateerde software, zoals dynamische databases, DHTML, VRML, Java en ActiveX en C++.

IT Carrièredagen
Veel bedrijven zitten te springen om IT personeel, maar hebben moeite met werving en selectie van de juiste mensen. Tegelijk zijn veel mensen op zoek naar nieuwe uitdagingen, maar ze zien zoveel mogelijkheden op zich afkomen dat kiezen moeilijk wordt. De IT Carrièredagen vergemakkelijken het aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De IT Carrièredagen richten zich in de eerste plaats op IT'ers met enkele jaren werkervaring, maar ook recent afgestudeerden of medewerkers die de overstap willen maken naar de IT-sector zijn van harte welkom.
Zo'n 85 IT-bedrijven, detacheerders, multinationals en bemiddelaars zullen dit jaar op de beurs vertegenwoordigd zijn. Parallel aan de IT Carrièredagen vinden bedrijfspresentaties en workshops plaats waarvoor bezoekers zich kunnen inschrijven. Toegang tot de IT Carrièredagen is gratis voor bezoekers met een geldig toegangsbewijs voor Internet in Business, WebPower Pro, Mobile & Wireless en Business Solutions.

Het Nationale Internet Congres
Het Nationale Internet Congres wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd, met 'Smart Business' als ondertitel. Tijdens een halfdaags programma zal een aantal key-note speakers een toelichting geven op de verwachtingen over de rol en invloed van IT in de bedrijfsvoering voor de komende vijf tot tien jaar. Exacte thema's worden kort voor het congres bepaald op basis van resultaten van een enquête die op de website te vinden is.

Ook in diverse andere beurzen die Amsterdam RAI dit jaar organiseert, zoals de Firato en Grafivak, zal ICT de aandacht krijgen die het verdient, maar bij deelnemers en bezoekers van beurzen blijkt steeds meer behoefte te bestaan aan specialistische ICT-evenementen. In die behoefte voorziet Business 2000. De evenementen van Business 2000 maken het ook voor de lange termijn mogelijk in te spelen op trends en ontwikkelingen.
Met de product-marktcombinaties die nu ontstaan vestigt Amsterdam RAI zich op een actieve manier als een platform voor de Nederlandse ICT-markt. Naast het uitbouwen van die marktpositie in Nederland, streeft Amsterdam RAI ernaar de titels van de ICT portfolio ook in het buitenland te exploiteren.

Openingstijden en toegangsprijzen
The InterNetworking Event '99 vindt plaats van 27 tot en met 29 april 1999 in de Parkhal, Randstadhal, Deltahal en Hollandhal van Amsterdam RAI. Het evenement is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt vijftig gulden per persoon. Een exemplaar van The InterNetworking Buyers Guide en cd- rom zijn bij de prijs inbegrepen.

De website van The InterNetworking Event. Sinds enkele maanden is de volledig vernieuwde versie van de website van The InterNetworking Event (TINE) online op www.tine.nl. Tot voor kort bestond de site voornamelijk uit beursinformatie. Nu is de site volledig vernieuwd met informatie en achtergronden over de ICT branche. In de nabije toekomst wordt de site verder uitgebouwd tot een ware virtuele beurs, een ontmoetingsplaats voor professionals binnen de ICT branche.
De eerste stap is de inrichting van een aantal discussierubrieken, waarin bezoekers aan de site van gedachten kunnen wisselen over onderwerpen die de hedendaagse ICT-wereld bezig houden. Daarnaast wordt de bezoeker door middel van nieuwsrubrieken op de hoogte gehouden van belangwekkende ontwikkelingen in de branche en kan hij zich abonneren op een tweewekelijks e-mail magazine. Dit magazine richt zich net als de site op een breed ICT-publiek met artikelen die de lezer informatie, achtergronden en trends uit de branche bieden.

Deel: ' Vernieuwde portfolio ict-evenementen Amsterdam RAI '
Lees ook