Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vernieuwde websites Steun- en Informatiepunten Veiligheid (20/6/02)

Vernieuwde websites Steun- en Informatiepunten Veiligheid De websites van het Informatiepunt Lokale veiligheid (ILV) en het Steun- en Informatiepunt Drugs en Veiligheid (Sidv) zijn geheel vernieuwd. Beide websites bieden best practices, relevante publicaties, nieuwsberichten en congresagendas op het gebied van lokaal drugbeleid (Sidv) en het brede terrein van veiligheidsbeleid (ILV). De websites zijn opnieuw vormgegeven en de inhoud is geactualiseerd. Ook zijn de sites nu gebruikersvriendelijker geworden. Zo is een uitgebreide zoekfunctie toegevoegd en is het via een e-mailformulier mogelijk om direct een vraag aan het ILV of Sidv te stellen. De adressen zijn www.ilv.nl, respectievelijk www.sidv.nl.

www.ilv.nl
De website van het ILV biedt op een dertiental veiligheidsthemas achtergrondinformatie, relevante verwijzingen, publicaties en vele recente praktijkvoorbeelden. Daarnaast bevat de site een aparte websitebank, waarin meer dan 70 relevante veiligheidswebsites zijn opgenomen met een korte beschrijving en een aparte zoekfunctie. Verder biedt de ILV-site een subsidiewijzer en een onderdeel met adressen van contactpersonen bij gemeenten, politie, justitie en overige instanties.

www.sidv.nl
De website van het Sidv biedt actuele informatie geordend naar de verschillende drugsmarkten, te weten cannabis, uitgaansdrugs, smart products en roesmiddelen. Bij elke markt wordt ingegaan op de mogelijkheden om lokaal drugbeleid vast te stellen en te handhaven, en is bovendien informatie opgenomen over gebruikers, trends en de geldende wet- en regelgeving. Telkens ondersteund door praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.

Achtergrond ILV en Sidv
Het Informatiepunt Lokale Veiligheid (ILV) en het Steun- en Informatiepunt Drugs en Veiligheid (Sidv) zijn in 1998 opgericht in opdracht van de ministeries van BZK, van Justitie, (bij Sidv) van VWS en de VNG. Beide steunpunten zijn ondergebracht bij de VNG en werken nauw samen. Zij ondersteunen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en andere voor (drugs en) veiligheid relevante actoren bij het aanpakken van de veiligheidsproblematiek op lokaal niveau. Centraal staan daarbij bundeling en verspreiding van informatie en kennis, het bieden van een platform en het beantwoorden van vragen vanuit de doelgroep.

Deel: ' Vernieuwde websites Steun- en Informatiepunten Veiligheid '
Lees ook