Vernieuwende ondernemers maken samen project "Stad van Morgen"


Crisis geeft innoverende ondernemers kans om nieuwe economie vorm te geven

EINDHOVEN, 20090218 -- De Stichting Transformation, Indexation & Research (STIR) organiseert in Eindhoven een twee jaar durend programma voor bewuste ondernemers om de nieuwe economie en samenleving in te richten. Er worden twee vernieuwende thema's geintroduceert: het paradigma "de Multidimensionele Piramide", waarin de sociale en ecologische verantwoordelijkheden samen komen met de materile ontwikkeling van de onderneming, en "de(vooralsnog)virtuele stad van morgen", een stad of regio die in alle opzichten duurzaam is samengesteld zodat het de komende 50 jaar levensvreugde kan geven aan haar bewoners. De deelnemende ondernemers werken onder wetenschappelijke en professionele begeleiding.

Volgens stichtingvoorzitter, ondernemerscoach en auteur: Jean-Paul Close, is er alleen een crisis voor de organisaties die vastgeroest zitten in de oude economie. Er zijn echter heel veel ondernemers die nu eindelijk de kans krijgen om met hun innovaties de wereld echt te veranderen. Zij moeten de krachten bundelen om die nieuwe economie snel vorm te geven. Daarvoor hebben wij dit project "de stad van morgen" gecreerd. Terwijl de oude organisaties afbrokkelen ontwikkelen zich nieuwe organisaties, inclusief de overheid, en dat is een natuurlijk en logisch proces. Wat de stichting doet is de initiatieven te bundelen, focussen en verder inspireren.

Het programma dat de stichting heeft ontwikkeld is gericht op de ondernemers van de nieuwe tijd. Het heeft een project samengesteld om elke onderneming individueel in de eigen vernieuwende kracht te ontwikkelen en verder te verbinden aan elkaar voor de noodzakelijke samenwerking. Omdat de overheid nog zo'n berg aan regelgeving handhaaft bouwen wij samen eerst "in het echt" aan de "virtuele' stad van de toekomst. Naar mate het proces vordert zullen overheden ongetwijfeld mee gaan denken om het proces ook bewaarheid te maken.

Wij praten al met financile instellingen om de algehele transformatie te bekostigen, want daarin zit duurzaamheid, winst, werkgelegenheid en stabiliteit. Het project draait om 18 grote maatschappelijke hoofdlijnen die allemaal een rol spelen in de nieuwe innovatieve producten die zich aan het ontwikkelen zijn. Denk daarbij aan ruimtelijke organisatie, veiligheid, automobiliteit, woon/werk relatie, voedselvoorziening, onderwijs, energie, water, en ga zo maar door. Door een 100 tal bedrijven bij elkaar te brengen in een project kunnen wij de top intellectuelen, weterschappers en netwerkers verbinden aan de vernieuwing. Hoe doen wij dat?

De ondernemers die zich aansluiten bij het project worden langs drie assen ondersteund:

* De identiteitas:
Deze identiteitas (Wat ben ik? Wat wil ik? In de nieuwe economie) wordt ontwikkeld gedurende het twee jaar durend programma door Prof. Dr. Paul de Chauvigny de Blot en zijn team. Paul is hoogleraar aan de Business Universiteit te Nyenrode en de wereldwijde topautoriteit op gebied van Business Spiritualiteit en veranderprocessen.

* De verbintenisas:
Alle bedrijven worden projectmatig gestimuleerd om samen innovatieve krachten te bundelen ten behoeve van structurele vernieuwing en transformatie. Het onderlinge debat en de verbintenis wordt tot stand gebracht tijdens maandelijkse congressen, dat elk een van de 18 thema's behandelt. Tijdens elk congres is er een top (wereld) spreker uit de nieuwe economie aanwezig om het debat te leiden met de aanwezige ondernemers. Verantwoordelijk voor de invulling van de sprekerslijst voor de 18 congressen is het befaamde bureau Speakers Academy, onder leiding van visionair Albert de Booij.

* De actie-as:
De verwerking en toepassing van alle ideen en innovatieve impulsen in het eigen bedrijf en via de samenwerkingsverbanden wordt gestimuleerd en gecoacht door de bedenker van het Piramide paradigma, de 5K methode en initiatiefnemer van dit project: Jean-Paul Close en zijn geselecteerde team van ondernemerscoaches.

De Blot, de Booij en Close vormen het trio dat de Raad van Inspiratie vertegenwoordigt van het project en dit gedurende de twee jaar begeleidt. Het hele proces zal publiekelijk worden gevolgd door TV, media aanwezigheid, enz om vooral ook alle andere ondernemers uit de oude economie over te halen mee te gaan doen aan de opbouw van de nieuwe economie.

Tegelijkertijd zal de politiek en het bankwezen uitgenodigd worden om de ontwikkeling van de nieuwe economie te faciliteren door respectievelijk de regelgeving aan te passen of kapitaal te verstrekken aan het transformatie-proces.

De voorbereidende fase is al geruime tijd in volle gang, om de contacten te leggen, bekendheid te geven aan dit belangrijke project, en om voor de financiering te zorgen. Ook kunnen bedrijven van de nieuwe economie zich nu al inschrijven voor het project. De publieke kick off van de vormingsfase is voorlopig gepland op 30 juni 2009. De locatie, waarin het grootste gedeelte van het nieuwe economieprogramma worden gecordineerd is het International Center for Sustainable Excellence te Einhoven.


Deel: ' Vernieuwende ondernemers maken samen project "Stad van Morgen" '
Lees ook