Vernieuwing tandheelkunde met vrijere prijsvorming


NZa mondzorg visiedocument 08/09 in consultatie

SNEEK, 20080728 -- De tijd is rijp voor een grondige vernieuwing in de tandzorg. Behandeling met HealOzone, waarbij tandbederf non-invasief behandeld wordt met ozon, is de methode waarop moderne tandheelkunde zich zou kunnen en zou moten baseren. Dat is de mening van tandzorger Jacob Brandsma van OzonTandZorg te Sneek. Hij laat dit via een ingezonden brief weten aan de Nederlandse Zorgautoriteit.

Consument zoekt kostenefficinte doelmatigheid
Gewenste vernieuwing in de mondzorg kan geactiveerd worden door vrijere prijsvorming. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden vanuit een herziene bekostigingsstructuur. Bij een functionerende marktwerking met voldoende transparantie en een `level playing field' waar de consument bewuste, goed genformeerde keuzes kan maken, zal hij voor kostenefficinte doelmatigheid kiezen. Dat lijkt de teneur te worden van de (concept)visie mondzorg van de NZa in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als het ministerie de voorstellen overneemt, zullen beleidsvoorstellen gemplementeerd worden.

Weinig vernieuwing in reguliere tandheelkunde
Na de algehele invoering van de (gevreesde) tandartsboor is er tot nu toe in wezen weinig veranderd in de reguliere tandheelkunde. Aangetast weefsel verwijderen (amputeren) en prothese-achtig materiaal in de vorm van vullingen, kronen en dergelijke er voor in de plaats aanbrengen, is tot op de dag van vandaag nog steeds de enige algemeen bekende en aanvaarde vorm van tandheelkunde.

Introductie HealOzone: weerstand versus enthousiasme
De introductie van HealOzone van fabrikant KAVO in 2003 leek een geheel nieuw tijdperk in te luiden. Het principe is om niet-invasief tandbederf te verwijderen door het chemisch principe van krachtige oxidatie met het zogenaamde super-zuurstof ofwel ozon: een veelbelovende benadering. Deze vorm van tandverzorging is echter z radicaal anders dat de gevestigde orde van tandheelkundigen heel stereotype reageerde. Dat tandheelkunde door middel van HealOzone aanzienlijk goedkoper en veel doeltreffender zou kunnen dan de reguliere tandzorg, leidde tot voorspelbare reacties. Valse beschuldigingen, bedreigingen en zelfs onjuiste aangifte bij Justitie (deze werd uiteindelijk geseponeerd) waren het gevolg.
Ondanks al die weerstanden vanuit het reguliere circuit van gevestigde tandartsen is Jacob Brandsma (OzonTandZorg) ervan overtuigd dat HealOzone een methode is waarop moderne tandheelkunde zich zou kunnen en zou moten baseren. Vooral het eerste half jaar van 2008 heeft de Ozon Tandzorg-praktijk een gunstige stabilisatie te zien gegeven met enthousiaste reacties van het publiek. De klinische ervaringen van de heer Brandsma sinds 2004 zijn dusdanig dat hij durft te stellen dat toekomstige tandheelkunde het niet zonder HealOzone methodiek of diens afgeleide zal kunnen stellen.

HealOzone-methode
Met HealOzone wordt het natuurlijk gebit in zijn geheel intact gelaten. Doeltreffend, accuraat en pijnloos worden uiteenlopende verschijnselen van tandbederf, parodontitis, kaakontstekingen enzovoort behandeld met ozon, wat leidt tot een immuniteit tegen deze door bacterin veroorzaakte ziekten. Volgens de heer Brandsma zal de toekomstige tandheelkunde nationaal en globaal zich optimaal bedienen van primair dit soort niet-invasieve benaderingen waarbij tandbederf doeltreffend, veilig en kostenefficint duurzaam wordt aangepakt. De vernieuwende HealOzone methodiek verdient gelijke kansen in een vrije competitieve zorgmarkt om haar meerwaarde aan de consument te kunnen verstrekken.

//einde bericht


Deel: ' Vernieuwing tandheelkunde met vrijere prijsvorming '
Lees ook