Gemeente Tilburg


logo

26-8-99

Vernieuwing Textielindustrie vanuit Textielmuseum

In kader van wijkeconomieplan Oud-Noord

Kan het Textielmuseum een bijdrage leveren aan het versterken van de regionale textielindustrie? In het vorig jaar verschenen Wijkeconomieplan Oud-Noord werd voorgesteld om de mogelijkheden van het Textielmuseum op het gebied van marketing, ontwerp en opleiding beter te koppelen aan de behoeften van de regionale textielindustrie.

B&W heeft op 23 augustus jl. besloten om dit traject verder uit te werken in een Textiel Innovatie Project (TIP). Als eerste stap zullen nu ongeveer twintig textielverwerkende bedrijven in de regio worden aangeschreven om hun specifieke behoefte aan strategische samenwerking nader in kaart te brengen. Het Textielmuseum kan bijvoorbeeld een serieuze opleidingspartner zijn, met zijn zeer innovatieve machines, en, sinds enige tijd in het bezit van een officieel opleidingscertificaat. Ook op het gebied van presentatie, research en development en marketing biedt het Textielmuseum mogelijk diensten, die in het textiel- midden- en kleinbedrijf zelf niet of beperkt beschikbaar zijn. Verder wordt de voormalige papieratelier van de Damastweverij omgevormd tot een verzamelgebouw met atelier- en bedrijfsruimte. Tot slot wordt er een wervings- en scholingscampagne opgezet, die voortvloeit uit het TIP.
In totaal is er f 150.000,- om de projecten uit te voeren. In december worden de eerste resultaten verwacht.

Deel: ' Vernieuwing Textielindustrie vanuit Textielmuseum Tilburg '
Lees ook