Voedingscentrum
Verontreinigde palmolie

5-11-99

In de haven van Rotterdam is sinds 4 oktober jl. bij vrachtschepen, afkomstig uit Indonesië, een aantal keer palmolie aangetroffen die verontreinigd is met dieselolie.
Niet alleen in deze ruwe palmolie, maar ook in geraffineerde palmolie, bestemd voor verwerking in levensmiddelen, zijn zgn. PAKS (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) gevonden. In tegenstelling tot eerdere berichten, blijkt nu dat raffinage van palmolie de dieselolie-verontreiniging niet volledig wegneemt. Dit betekent dat enige partijen palmolie uit de periode van vóór 4 oktober (sindsdien zijn verdachte partijen geblokkeerd) met een verhoogd PAKS-gehalte in de levensmiddelenindustrie terecht zijn gekomen. Deze palmolie is reeds verwerkt in producten, die we inmiddels grotendeels opgegeten hebben.

Hoewel een verhoogd gehalte aan PAKS uiteraard ongewenst is, levert deze verhoging naar het oordeel van het ministerie van Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een verwaarloosbaar risico voor de gezondheid. Het te hoge gehalte aan PAKS is gering en ligt op een veilig geacht niveau.

PAKS is een verzamelnaam voor een hele reeks verbindingen, sommige onschuldig, sommige gemeen.
De gemene PAKS staan vooral in de belangstelling vanwege de kankerverwekkende eigenschappen bij langdurige blootstelling aan verhoogde concentraties.
PAKS komen overal in onze omgeving voor, onder andere omdat ze ontstaan bij verbranding ten behoeve van verwarming en transport. Daardoor komen kleine hoeveelheden PAKS ook in de grondstoffen voor ons voedsel terecht. Zo krijgen we via ons voedsel en via de lucht deze PAKS binnen. Bekende voorbeelden van een verhoogd gehalte aan PAKS: de zwarte randjes bij het te lang toasten van brood, of verschroeid vlees van de barbecue.

Deel: ' Verontreinigde palmolie uit Indonesie in Rotterdam '
Lees ook