Nederlandse Vereniging van journalisten

PERSBERICHT

De NVJ is uiterst verontwaardigd over het voornemen van het bestuur van FNV Bondgenoten, zowel de verschijningsvorm als de frequentie van FNV-magazine te wijzigen.

Het aantal edities wordt van 6 naar 1 teruggebracht, bovendien verschijnt het overgebleven blad maandelijks in plaats van tweewekelijks. De edities worden vervangen door Nieuwsbrieven die door voorlichters gemaakt moeten worden. De NVJ betreurt het dat FNV Bondgenoten journalistieke producten wil opheffen en daarmee de leden van Bondgenoten onafhankelijke informatie wil ontzeggen. Bovendien leidt een dergelijke forse reorganisatie tot verlies van minimaal 4 van de 11 arbeidsplaatsen.

De NVJ zal het bestuur van FNV Bondgenoten om opheldering vragen. Voor informatie:
Ron Abram, voorzitter NVJ tel.: 010-4139750 of 06-53151470 Yvonne Dankfort, secretaris NVJ tel: 020-6766771 of 06-51585231 Amsterdam, 12 februari 1999

Deel: ' Verontwaardiging NVJ over reorganisatie FNV-magazine '
Lees ook