ABVAKABO FNV


* Verontwaardiging over werkgeversvoorstellen CAO-Ziekenhuizen

CAO onderhandelingen Ziekenhuizen op 15 april gestart

Zoetermeer 16 april

Op 15 april is het overleg over de CAO-Ziekenhuizen gestart. ABVAKABO FNV, CFO/SBG en FHZ hebben de eisen voor deze CAO toegelicht. De belangrijkste eisen van de bonden zijn:

* Een loonsverhoging van 3,5% per 1 april 1999.
* Verhoging van de eindejaarsuitkering naar structureel 1%.
* Bestrijding van het ziekteverzuim, onder meer door verbetering van de Arbo-zorg, herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, verlaging van werkdruk en bestrijding van onveiligheid en agressie.

* Volledige invoering van het nieuwe systeem van functiewaardering (FWG 3.0).

* Verlaging van de vakvolwassen leeftijd van 22 jaar naar 21 jaar.
* Het laten vervallen van de wachttijden voor uitloopperiodieken.
* Verbetering van de positie van oproepkrachten en tijdelijke medewerkers.

ABVAKABO FNV, CFO/SBG en FHZ hebben een redelijk pakket neergelegd.

"Concurrerend met de markt" is het uitgangspunt van de bonden. De bonden vragen niet te veel. De bonden willen acties zoveel mogelijk voorkomen.

Dit lijkt anders te zijn voor werkgevers…

Voor het eerst moet er een CAO komen die alleen voor de ziekenhuizen geldt. Daarom zijn er ook nieuwe vertegenwoordigers van werkgevers. Niet alles wat nieuw is, is een verbetering. Dat blijkt overduidelijk uit de voorstellen die de werkgevers gedaan hebben: samengevat vinden ze dat alle werknemers te duur zijn en te veel rechten hebben.

De werkgevers willen de hele CAO overhoop halen. Een greep uit hun voorstellen:

* Er is geen geld voor een behoorlijke loonsverhoging.
* Meer mensen moeten meer dan 36 uur per week werken zonder vergoeding voor overwerk.

* Werkdruk is geen probleem.

* Sterke beperking van het verstrekken van de jaarlijkse periodieke verhoging.

* Afschaffing van de 55+ regeling.

* Meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

* Invoering van onbetaalde wachtdagen bij ziekte.
* Verlaging van het vakantieverlof.

* En minder in de CAO regelen en meer overlaten aan de ziekenhuizen zelf.

Onze eerste reactie op de voorstellen is dat de werkgevers geen besef hebben van de tijd waarin wij leven: er zijn al tekorten op de arbeidsmarkt en dat geldt heel sterk voor de zorg. Dat vraagt om een goede, concurrerende CAO. Dat vraagt om werkgevers die de ziekenhuizen tot een aantrekkelijke werkgever maken. Met dit voorstellenpakket sturen de werkgevers uiteindelijk aan op een conflict. Zo dat nog minder mensen belangstelling krijgen voor een baan in een ziekenhuis.

Wij zullen in de komende tijd onze uiterste best doen om werkgevers van hun dwaalspoor af te brengen. Werknemers kunnen daarbij helpen: door hun eigen directeur alvast aan te spreken op zijn rare ideeën! De directeur van het ziekenhuis is immers ook medeverantwoordelijk voor de verslechtering van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, die de werkgevers willen.

Deel: ' Verontwaardiging werkgeversvoorstellen CAO-Ziekenhuizen '
Lees ook