STICHTING NEDERLAND SCHOON

Veroorzakers zwerfafval krijgen 150 gulden boete

PERSBERICHT

Den Bosch/Den Haag, 31 augustus 2001

VEROORZAKERS VAN ZWERFAFVAL KRIJGEN 150 GULDEN BOETE

In de maand september lopen automobilisten die zwerfafval veroorzaken in de provincie Noord-Brabant kans op een stevige boete. Dan gaat namelijk de laatste fase in van een grootscheepse zwerfafvalcampagne in de provincie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant en de Stichting Nederland Schoon, waarvoor op 9 juni jl. het startschot werd gegeven door Minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw T. Netelenbos.

De campagne loopt van juni tot oktober 2001 en is verdeeld in verschillende fasen, waarin elke keer een ander aspect van het zwerfafvalprobleem aan de orde komt. Door middel van opvallende mottoborden op parkeerplaatsen en bij op- en afritten zijn weggebruikers de afgelopen maanden geïnformeerd over de omvang van het zwerfafvalprobleem, de nadelige gevolgen ervan en het feit dat weggooien van afval in de bermen en bij parkeerplaatsen wettelijk verboden is en dus strafbaar.

Tijdens deze laatste fase van de campagne die loopt gedurende de maand september wordt, in samenwerking met de politie, een zogenaamd lik-op-stuk-beleid gevoerd. Weggebruikers die zich op ondeugdelijke wijze ontdoen van hun zwerfafval, lopen kans op een boete van minimaal
fl. 150,=. De politie zal hiertoe voortdurend surveillances uitvoeren.

Het kost Rijkswaterstaat landelijk ruim 15 miljoen gulden per jaar om zwerfafval langs de Nederlandse wegen op te ruimen. Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant gaf vorig jaar ruim 2,2 miljoen gulden uit om het zwerfafval op te ruimen. Zwerfafval kost niet alleen veel geld, maar maakt tevens onze woon- en leefomgeving lelijk om te zien. Bovendien vervuilt zwerfafval bodem, grondwater, sloten en plassen.

Deel: ' Veroorzakers zwerfafval in september voor 150 piek op de bon '
Lees ook