Gemeente Borsele


Verordening aanvullend gehandicaptenbeleid

Tijdens de raadsvergadering van 3 december j.l. is de Verordening aanvullend gehandicaptenbeleid vastgesteld. Dit betreft nadere regelgeving voor aanpassing van gebouwen, w.o. wooncomplexen, verenigingsgebouwen, dorpshuizen en sportcomplexen t.b.v. oudere en gehandicapte inwoners. Hiervoor wordt vanaf 1996 jaarlijks f 100.000,- uit het Wvg-budget gereserveerd. Dit budget is bedoeld om uit preventief oogpunt aanpassingen aan te brengen zodat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen. De verordening is opvraagbaar bij de afdeling Wvg (vragen naar Marian Fackler).

Deel: ' Verordening aanvullend gehandicaptenbeleid Borsele '
Lees ook