Gemeente Den Helder

Verordening op de behandeling van klachten 1999 vastgesteld.

betreft:
week: week 40

Een gemeente wordt dagelijks door burgers en instellingen benaderd met verzoeken om een vergunning, een bijstandsuitkering, subsidie of het nemen van een bepaalde maatregel. Bij dit laatste kunt u denken aan het verhelpen van losliggende tegels, het repareren van gaten in het wegdek, het verwijderen van graffiti, het ophalen van vuil, enz.

Soms duurt het wat langer voor een verzoek wordt afgehandeld, zonder dat daarvoor een goede verklaring wordt gegeven. Een ieder kan dan de Klachtenadviseur inschakelen. De inschakeling van de Klachtenadviseur kan leiden tot een versnelde afdoening van het verzoek. Als blijkt dat ook de inschakeling van de Klachtenadviseur niet helpt of niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan formeel een klacht ingediend worden. Op dat moment wordt de Klachtencommissie ingeschakeld. De klachtencommissie bestaat uit drie raadsleden.

De taken en de werkwijze van de Klachtencommissie en de Klachtenadviseur staan beschreven in de verordening op de behandeling klachten 1999.

Wilt u meer weten over de behandeling of over het indienen van klachten, dan kunt u contact opnemen met de Klachtenadviseur, de heer A. Dekker, telefoon: 671455.

_________________________________________________________________

laaste verandering: oktober 07, 1999

Deel: ' Verordening behandeling klachten Den Helder vastgesteld '
Lees ook