Gemeente Voorschoten


Verordening leerlingenvervoer

De raad van deze gemeente heeft op 20 mei 1999 de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Voorschoten 1999' vastgesteld.

De wijzigingen ten opzichte van de 'oude' verordening betreffen:
* de vervanging van de verplichte eigen bijdrage door een drempelbedrag

* redactionele wijzigingen in verband met de Wet op het primair onderwijs, deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra.
(per 1 augustus 1998 in werking getreden)

De verordening treedt in werking op 23 juni 1999. Tegelijkertijd komt de 'Verordening leerlingenvervoer 1990' te vervallen.

De verordening kan worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling OCS, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en op donderdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. Telefonische informatie kunt u krijgen bij de heer R. Nooy,
telefoon (071) 5600689.

Deel: ' Verordening leerlingenvervoer Voorschoten '
Lees ook