Gemeente Voorschoten


Vaststelling verordening lokale radio-opslag

De gemeenteraad op 8 april 1999 heeft besloten tot vaststelling van de volgende belastingenverordening:

* besluit nr. 23 'Verordening op de heffing en invordering van een lokale radio-opslag op de hoofdsom van de omroepbijdrage'.

De Mediawet biedt de mogelijkheid om eenmaal per vijf jaar via een belastingverordening de lokale opcenten vast te stellen. In deze verordening wordt de hoogte van de heffing vastgesteld. De inning wordt door de Dienst Omroepbijdragen (DOB) gedaan.

De verordening ligt kosteloos ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 uur tot 12.30 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur bij de afdeling Financiën (onderdeel belastingen) van de gemeente Voorschoten, Leidseweg 29 te Voorschoten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verordening lokale radio-opslag Voorschoten ter inzage '
Lees ook