Gemeente Zwijndrecht

"Verordening overleg lokaal
onderwijsbeleid gemeente Zwijndrecht 2001"

Burgemeester en wethouders delen mede, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 juli 2001 heeft vastgesteld de "Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Zwijndrecht 2001". De huidige uit 1997 daterende regeling dient in verband met diverse ontwikkelingen binnen het onderwijs te worden aangepast. De verordening treedt inwerking op de achtste dag na de datum zoals vermeld op dit blad.

De verordening is opgenomen in het algemeen verkrijgbare Register van algemeen verbindende voorschriften en delegatie- en mandaatbesluiten onder nummer 13.10 op 2 augustus 2001. De verordening ligt met ingang van heden voor een ieder kosteloos ter inzage in het Infocentrum van de gemeente, Burgemeester de Bruinelaan 45. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van het genoemde besluit.

Zwijndrecht, 2 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Verordening overleg onderwijsbeleid Zwijndrecht ter inzage '
Lees ook