Gemeente Voorschoten


Verordening rechten paardenmarkt 1998

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 mei 1999 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordening:

Besluit nr.34 'Verordening tot eerste wijziging van de verordening rechten Paardenmarkt 1999' van 30 maart 1999.

Dit besluit betreft een tariefswijziging, die voor het eerst wordt toegepast op 28 juli 1999. De verordening treedt in werking op 14 juli 1999.

De verordening ligt kosteloos ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 uur tot 12.30 uur bij de afdeling Financiën van de gemeente Voorschoten Leidseweg 29.

Deel: ' Verordening rechten paardenmarkt Voorschoten '
Lees ook