Partij van de Arbeid

Verpakkingsrichtlijn: Er moet veel meer gedaan worden om plastic te recyclen

Brussel, 11 september 2001

"De berg plastic is te hoog. Er moet veel meer gedaan worden om plastic te recyclen." Dat zegt PvdA-europarlementariër Dorette Corbey in de presentatie van haar rapport over de implementatie van de EU-verpakkingsrichtlijn uit 1994.

Een heffing op plastic verpakkingen kan een goed instrument zijn, aldus Corbey. Het rapport stelt dat de recycling van andere materialen (metaal, glas, karton) goed verloopt. Recycling is een snel groeiende branche die werkgelegenheid creëert.
Hergebruik en statiegeldregelingen zijn vanuit een milieuoogpunt lang niet altijd zinvol. Alleen in het geval van glazen drinkverpakkingen en PET-flessen kan hergebruik milieuwinst opleveren, als de afstanden niet te lang zijn.

Verontrustend is dat de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in de meeste lidstaten nog steeds groeit- ondanks het preventiebeleid. Producenten moeten daarom verplicht worden aan te tonen dat zij de meest minimale en optimale verpakking hebben gekozen.

Een eerste bespreking van het rapport vindt plaats in de Milieucommissie van het Europees Parlement op woensdagochtend 12 september. Het staat op de agenda van de plenaire zitting van eind oktober.

Meer informatie:
Diederik Peereboom: 02 284 7236
Dorette Corbey: 02 284 5236 - (00 31) 6 26 168 372 - woensdag

terug

Deel: ' Verpakkingsrichtlijn meer recycling van plastic nodig '
Lees ook