actueel.gif (806 bytes) hsij_logo.gif (3421 bytes)

Chemie, techniek, ruimte en milieu staan centraal op Open Dag 16 april

Verrassende acts tijdens Open Dag

Tijdens de Open Dag van Hogeschool IJselland vrijdag 16 april staan de opleidingen 'in the spotlight' die alles te maken hebben met chemie, techniek, ruimte en milieu.

Speciaal voor deze dag is het bekende Pandemonia Science Theater ingehuurd. Het theater zal in de kantine en centrale hal de bezoekers verrassen met ludieke acts en optredens. Vol humor passeren 'wetenschappelijke' experimenten de revue, soms doorzichtig, meestal verbazingwekkend. Kortom: een prikkelende show, vrolijk, amuserend, spannend en informatief.

De 'technische' opleidingen van IJselland hopen dat de extra aandacht bij zal dragen aan de door hen nagestreefde groei van het aantal studenten. Binnen de opleidingen van de faculteit Chemie, Milieu en techniek zijn de bezoekers getuige van een de show "On the spot, in the spot", op touw gezet door studenten Ruimtelijke Ordening en Planologie. Met de bezoekers zoomen zij in op de planologische uitdaging van het moment: hoe ziet Nederland er in 2030 uit? Natuurontwikkeling in de knel? Zitten we met onze 'groene' handen in het haar? Zeker niet, maar het is wel tijd om een tussenstand op te maken. Met studenten en docenten van de milieu-opleidingen van IJselland worden bijzondere projecten gepresenteerd en leren de bezoekers 'alles' over de rol van water- en bodemkwaliteit en over de slimme inzet van vuilafbrekende bacteriën. En zij kunt meedingen naar één van de prijzen in een bijzondere 'milieuquiz'.

Studenten Materiaaltechnologie voerden een bijzondere internationale opdracht uit, de uitdaging: ontwerp de ideale verpakking voor een bromscooter. De resultataten staan op 16 april centraal. De laboratorium-opleidingen laten van zich horen (en zien!) met demonstraties en bijzondere proefopstellingen. De opleiding Technische Bedrijfskunde tenslotte hoopt de ondernemer in spe te ontmoeten, of de 'manager met oog voor kwaliteit' Tijdens de open dag testen zij hun kwaliteit in een spannend managementspel. Speciale VIP-dag voor profielen van milieu-opleidingen Als extra actie organiseren de milieu-opleidngen rond hun afstudeerprofielen een week na de open dag, op vrijdag 23 april, een speciale VIP-dag. Scholieren kunnnen zich zo nader verdiepen in het afstudeerprofiel van hun keuze. Zij volgen practica, proefcolleges, voeren bijzondere opdrachten uit of maken een excursie. Het betreft de profielen "Natuur, Milieu & Landschap" (opl. Milieutechnologie), 'Milieuonderzoek en -sanering' (opleiding Milieutechnologie), en 'Milieubeleid en -management (opl. Milieukunde) Voor nadere informatie:

PR-functionaris faculteit Chemie, Milieu en Techniek Ed.J.M. van Dael, tel. 0570 66 30 49

Bureau Bestuursondersteuning/Communicatie J. P. J. Rombouts, Tel 0570-663120 e-mail: communicatie@hsij .nl

terug.gif (716 bytes)

Deel: ' Verrassende acts op Open Dag Hogeschool IJselland Deventer '
Lees ook