Gemeente Breda

04-07-2002

Verrassende projecten ACCU Breda

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van de tweede subsidieronde van ACCU Breda ingestemd met de subsidiering van zeven nieuwe culturele projecten. De projecten zijn origineel en vernieuwend en gericht op de bevordering van cultuurparticipatie. In totaal subsidieert ACCU Breda in 2002 twintig projecten, waarvoor een bedrag is uitgetrokken van ruim 263.000 euro.

ACCU Breda, de gemeentelijke versie van het landelijke Actieplan Cultuurbereik, streeft naar een energieker en bruisender Breda door veelbelovende culturele projecten te subsidiëren. Het doel hiervan is om meer mensen bij cultuur te betrekken. In februari ging het eerste ACCU project van start, het Cementfestival, dat zeer succesvol was. Andere ACCU projecten zijn het onorthodoxe jazzfestival Opmaat, de oprichting van een Steelband van Arubaanse jongeren, een kunstproject voor kinderen in samenwerking met poppentheater Muzipo, Symphonic Xperience en diverse culturele activiteiten in paviljoen Wolfslaar. Alle door ACCU ondersteunde projecten worden gepresenteerd in de ACCU-ladder, die verkrijgbaar is bij het Cultuurpunt en de balie Voorlichting in het Stadskantoor.

ACCU Breda kent twee keer per jaar projectsubsidies toe. Tot 1 oktober 2002 kunnen projecten worden ingediend die plaatsvinden in het eerste semester van 2003. Op de website www.accubreda.nl staat alle informatie over het indienen van subsidieaanvragen. De ACCU brochure met aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het Cultuurpunt, Bibliotheek Breda, Molenstraat 6.

Breda, 4 juli 2002

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Vries, projectleider ACCU, telefoon (076) 529 36 63 of mevrouw V. van Duuren, communicatieadviseur dienst Cultuur, telefoon (076) 529 41 63. Tevens is informatie over ACCU Breda te vinden op www.accubreda.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Verrassende projecten ACCU Breda '
Lees ook