Persbericht

Maandelijks hoog- en laagwaterexcursies
VERRASSENDE TOCHTEN OVER HET BALGZAND

Wel eens een zeepokje naar u zien wuiven? De alikruik horen praten? Of een koppeltje lepelaars zien zwalken? Iedere tweede zondag van de maand, de eerste keer op zondag 13 juni, nemen deskundigen van het Noordhollands Landschap en de Waddenvereniging u graag mee op een rondje over het Balgzand, een hoek van de Waddenzee tussen Den Helder en Wieringen. Er worden zowel hoog- als laagwaterexcursies georganiseerd.

Dat worden verrassende tochtjes, want niemand kan op voorhand voorspellen wat er te zien zal zijn. Natuurlijk, de zeeduizendpoot, de wadpier en de slikanemoon zal men in overvloed kunnen bewonderen. Maar misschien steken tijdens de loop over het Balgzandwad ook andere bijzondere bewoners de kop op. Dat zal de gids van de Waddenvereniging zeker niet ontgaan, waarna ook de bezoeker van het wel en wee van die ingezetene op de hoogte wordt gebracht.

Het spreekt voor zich dat een tocht over het wad alleen bij laag water kan. Op zondag 13 juni is het om omstreeks 13.30 uur laag water. Geonteres-seerden dienen zich om 13.00 uur te melden bij het dijkmagazijn 't Kuitje ten noorden van het industrieterrein Oostoever te Den Helder. De laag-waterexcursie duurt ongeveer anderhalf uur en de kosten bedragen f 7,50 per persoon (kinderen tot 14 jaar f 3). Vooraf aanmelden is niet nodig. Laarzen en warme kleding meenemen.

Een excursie naar de broedende vogels komt voor rekening van vertegenwoordigers van Het Noordhollands Landschap, de beheerder van dit natte natuurgebied. Belangstellenden kunnen een blik werpen in de broedkolonie van het Kooihoekschor. Wel op veilige afstand, want de duizenden vogels mogen niet te veel verstoord worden. Voor deze excursie verzamelen bij ontvangstgebouw t Kuitje. Ook hiervoor hoeft men zich van tevoren niet aan te melden. De kosten bedragen f 4,- (leden NHL f 3,- kinderen
f 1,-) per persoon.

De volgende hoog- en laagwaterexcursies vinden plaats op zondag 11 juli, 15 augustus en 12 september.

Voor nadere informatie kunt u bellen met Het Noordhollands Landschap, 0251-659696. Industrieterrein Oostoever is dmv borden eenvoudig te vinden.

//////////////////////////////

Voor inlichtingen over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met Johan Stuart, 0251-659750, privi 023-5389481 of mobiel 06-53129644.

Castricum, 10 juni 1999

E-mail: nhl@tref.nl

Deel: ' Verrassende tochten over het Balgzand '
Lees ook