Gemeente Deventer

Verruimde openingstijden afdeling Burgerzaken

De openingstijden van de afdeling Burgerzaken op de locatie Deventer in het Stadskantoor, Burseplein 20 zijn vanaf 1 oktober 2001 verruimd. U kunt terecht op:

- maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 14 uur
- woensdag van 8.30 tot 16 uur

- donderdag van 8. 30 tot 20 uur.

Wat u verder nog moet weten?

AANVRAGEN VAN EEN PASPOORT

* u moet het oude document overleggen en inleveren bij het ophalen van het nieuwe paspoort

* u levert één recente pasfoto in (zwart/wit of kleur); zie ook de informatie bij pasfoto's

* een paspoort is vijf jaar geldig voor alle landen
* het aanvragen van een paspoort moet u persoonlijk doen
* er is in principe een wachttijd van een week
* voor kinderen jonger dan achttien jaar moeten beide ouders c.q. de voogd(es) toestemming geven (er dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd)

* de leges bedraagt 33,37 euro en dit dient u direct te betalen.
AANVRAGEN VAN EEN IDENTITEITSKAART

* u moet het oude document overleggen en inleveren bij het ophalen van de nieuwe identiteitskaart

* u mag naast een geldig paspoort ook een identiteitskaart in uw bezit hebben. In dat geval dient u het geldige paspoort te overleggen

* u levert één recente pasfoto in (zwart/wit of kleur); zie ook de informatie bij pasfoto's

* kinderen jonger dan twaalf jaar hebben toestemming van hun ouders c.q. voogd(es) nodig door middel van een handtekening op het aanvraagformulier (er dient een geldig legitimatiebewijs te worden overgelegd)

* vanaf twaalf jaar kunt u de aanvraag doen zonder toestemming
* wanneer minderjarige kinderen zijn bijgeschreven in paspoort(en) ouder(s), paspoort(en) meebrengen

* de kaart is vijf jaar geldig voor de volgende landen: Andorra, België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), San Marino, Spanje (inclusief de Canarische eilanden), Turkije, Zweden en Zwitserland
* op de kaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven en geen wijzigingen worden aangebracht

* u dient de aanvraag persoonlijk te doen
* er is in principe een wachttijd van een week
* de leges bedraagt 26,87 euro en dit dient u direct te betalen.
KINDEREN BIJSCHRIJVEN IN PASPOORT

* kinderen tot zestien jaar kunnen worden bijgeschreven
* voor het bijschrijven van kinderen moet de andere ouder door middel van een handtekening toestemming geven (u dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen)

* u levert één recente pasfoto in (zwart/wit of kleur); zie óók de informatie bij pasfoto's

* bij te schrijven kinderen moeten bij de aanvraag aanwezig zijn (bij het ophalen niet verplicht)

* er is in principe een wachttijd van een week
* de leges bedraagt 6,81 euro voor een bijschrijving per kind (direct bij de aanvraag van een nieuw document door de ouder)
* de leges bedraagt 15,88 euro voor een bijschrijving per kind (later in een bestaand document van een ouder).

NAAMGEBRUIK

Vaak staat in een reisdocument van een gehuwde vrouw ook de naam van de echtgenoot. Dit hoeft niet. De gehuwde vrouw kan bij het aanvragen kenbaar maken dat zij alleen haar eigen (meisjes) naam in het reisdocument wil hebben. Overigens kan een gehuwde man ook de naam van zijn echtgenote in het reisdocument laten vermelden.

Met ingang van 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap als burgerlijke staat ingevoerd. Dit betekent dat iemand op verzoek de geslachtsnaam van zijn of haar (voormalige) geregistreerde partner in het reisdocument kan laten vermelden.

VERMISSING OF DIEFSTAL

Bij vermissing of diefstal van uw reisdocument dient u aangifte te doen bij de plaatselijke politie. Bij vermissing in het buitenland kunt u terecht bij de politie, de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat. Vervolgens dient u bij terugkomst in Nederland te allen tijde ook aangifte te doen bij de plaatselijke politie.

Van iedere vermissing van een reisdocument maakt de politie een proces-verbaal op. Een gewaarmerkte kopie van dit proces-verbaal krijgt u direct mee. De kopie moet u bij de aanvraag van een nieuw reisdocument bij de afdeling Burgerzaken overleggen. Zonder deze kopie krijgt u geen nieuw reisdocument. De vermiste of gestolen documenten worden landelijk geregistreerd. Een document dat als gestolen of vermist is opgegeven, mag daarna nooit meer worden gebruikt.

Het is wel raadzaam, indien u een vermist document alsnog terugvindt, dit document bij de afdeling Burgerzaken in te leveren.

Bij het aanvragen van een nieuw reisdocument moet u, in geval van vermissing of diefstal van uw oude reisdocument, extra administratiekosten betalen. De leges bedraagt 25,87 euro bij vermissing van uw paspoort en 8,39 euro bij vermissing van uw toeristenkaart of (Europese) identiteitskaart.

PASFOTO'S

Vanaf 1 september 2001 mag de afdeling Burgerzaken alleen pasfoto's gebruiken waarop het hoofd recht van voren is gefotografeerd. Bij de aanvraag van een reisdocument beoordeelt een medewerker van de afdeling Burgerzaken de pasfoto's aan de hand van een aantal eisen.

Pasfoto's die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen worden niet geaccepteerd. Het advies is dan ook dat u bij het maken van pasfoto's de fotograaf duidelijk vertelt dat deze nodig zijn voor het aanvragen van een reisdocument. Het gebruik van 'hokjes pasfoto's' (veelal op stations te maken), schoolfoto's of stickerfoto's wordt afgeraden, omdat deze meestal niet aan de gestelde eisen voldoen.

SPOEDPROCEDURE

U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument of het bijschrijven van kinderen. In de regel kunt u het document dan op de eerstvolgende werkdag ophalen. De extra kosten hiervoor zijn 33,37 euro per reisdocument en 15,88 euro per bijschrijving van een kind in een bestaand document. Voor spoedaanvragen kunt u uitsluitend op de locatie Deventer in het Stadskantoor aan het Burseplein 20 terecht.

NOG EEN AANTAL ADVIEZEN

* als u een buitenlandse reis bespreekt, ga dan tijdig na of u het vereiste reisdocument bezit

* wacht met het aanvragen niet tot het vakantieseizoen
* soms hebt u een visum nodig; informeer dan tijdig bij de ambassade of het consulaat van het land dat u wilt bezoeken
* soms hebt u één of meer inentingen nodig voordat u bepaalde landen kunt bezoeken; meer informatie hierover kunt u krijgen bij de GGD Regio Stedendriehoek, afdeling Tropenvaccinaties, telefoon 664664
* bij het opnemen van geld in het buitenland wordt een (Europese) identiteitskaart niet altijd geaccepteerd.

BURGERZAKEN LOCATIE SCHALKHAAR

Op de locatie van de afdeling Burgerzaken in Schalkhaar aan de Koningin Wilhelminalaan 13 kunnen uitsluitend inwoners van de voormalige gemeente Diepenveen terecht. U kunt dagelijks een reisdocument aanvragen, maar vanwege de nieuwe procedure, niet meer de eerstvolgende vrijdag ophalen, maar de vrijdag die daarop volgt.

SERVICE

Ruim twee maanden voordat uw reisdocument 'verloopt', ontvangt u van de afdeling Burgerzaken een brief met alle informatie over het aanvragen van een reisdocument, het bijschrijven van kinderen, tarieven en openingstijden. Hiermee hoopt de afdeling Burgerzaken dat u tijdig een nieuw reisdocument aanvraagt. Lange wachttijden worden daarmee voorkomen.

INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, telefoon 693911,

Deel: ' Verruimde openingstijden afdeling Burgerzaken Deventer '
Lees ook