Gemeente Amstelveen

Persbericht

Amstelveen, 17 juni 2002

Verruiming wegsleepregeling.

Door de hoge parkeerdruk in Amstelveen is er behoefte aan een ruimere wegsleepregeling, waarbij ook kan worden gesleept wanneer het voertuig zeer hinderlijk, maar niet verkeersgevaarlijk wordt geparkeerd. Daarbij kan gedacht worden aan het parkeren in een vergunninghoudersgebied zonder parkeervergunning of het onbevoegd parkeren op een laad- en losplaats, gereserveerde parkeerplaatsen voor voertuigcategorieën en groepen van voertuigen of op een marktterrein. De behoefte aan wegslepen in de hiervoor bedoelde situaties doet zich in Amstelveen regelmatig voor. Bijvoorbeeld: bewoners of invaliden kunnen geen gebruik maken van hun parkeervergunning, omdat bezoekers van evenementen hun parkeerplek hebben ingenomen.

In de oude situatie was het wegslepen een bevoegdheid van de burgemeester en kon slechts in een beperkt aantal situaties worden weggesleept. Zo moest het wegslepen in het belang van de veiligheid op de weg zijn of het vrijhouden van gehandicaptenparkeerplaatsen. In de praktijk betekende dit dat slechts kon worden weggesleept wanneer het voertuig verkeersgevaarlijk stond geparkeerd of zonder gehandicaptenparkeerkaart of invalidenparkeerkaart op een gehandicaptenparkeerplaats stond geparkeerd.

Het uitvoeren van de wegsleepregeling is sinds 1 januari 2002 een bevoegdheid van het college. Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. Tegen besluiten tot het wegslepen van voertuigen staat op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bezwaar en beroep open.

In zowel de oude als de nieuwe regeling geldt dat een voertuig niet zonder meer kan worden weggesleept, wanneer aan de criteria wordt voldaan. Altijd moet worden nagegaan of in dat specifieke geval het wegslepen van een voertuig absoluut noodzakelijk is. Om het voor de burger duidelijk en toetsbaar te maken of zijn voertuig op basis van een correcte motivatie is weggesleept, zijn beleidsregels opgesteld.

De gemeenteraad stelt alle verordeningen vast. Het college maakt vervolgens beleidsregels.

De wegsleepverordening en de beleidsregels liggen in de periode 19 juni tot en met 17 juli 2002 ter inzage in het raadhuis en bij Amstelveen Informatie (onderdeel van de bibliotheek in het Stadshart). U kunt in die periode uw op- en aanmerkingen over de wegsleepverordening schriftelijk inbrengen bij de sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, heer R. van der Laan, postbus 4, 1180 BA Amstelveen. Waar mogelijk zullen de op- en aanmerkingen in de verordening en of de beleidsregels worden verwerkt. Daarna adviseert de commissie Algemeen Bestuur en Middelen hierover. De raad stelt vervolgens de verordening vast en het college van burgemeester en wethouders de beleidsregels.

Deel: ' Verruiming wegsleepregeling Amstelveen '
Lees ook