Gemeente Stede Broec

13-3-2003
"VERRUIMING WONINGBOUWTAAKSTELLING NIET NODIG"

Gedeputeerde Staten vinden 2.300 nieuwe woningen in Noord-Holland Noord voldoende

Het is niet nodig de woningbouwtaakstelling voor de regio Westfriesland te verruimen. In de herziening van het streekplan Noord-Holland Noord is die taakstelling vastgesteld op 2.300 woningen. Bestuurders in Noord-Holland Noord vroegen zich af of dat wel genoeg is, gezien de tekorten waarvan sprake is. Zij vroegen Gedeputeerde Staten (GS, het dagelijks bestuur van de provincie) het aantal te verhogen tot 3.000 woningen. Stede Broec vroeg 360 woningen te mogen bouwen. GS geven aan dat zij daar niet toe bereid zijn. Dat betekent voor Stede Broec dat er in de periode 2005 tot 2007 niet meer dan de afgesproken 240 woningen kunnen worden gebouwd.

GS baseren hun standpunt mede op twee regelingen die extra woningen kunnen opleveren. De eerste: kwaliteitslocaties. Daarmee worden situaties aangeduid waarin een bedrijf uit de bebouwde kom verdwijnt en daarvoor in de plaats woningen komen. Een Stede Broecs voorbeeld is de locatie Jongeneel op de Broekerhavenweg. Om zulke projecten te stimuleren, tellen de woningen die daar worden gebouwd niet mee; gemeenten mogen ze bouwen boven het afgesproken aantal.

De tweede regeling gaat over extra mogelijkheden voor kleine kernen. Daar valt Stede Broec niet onder.

Al met al, vinden GS, is verruiming van het aantal woningen dat in Noord-Holland Noord mag worden gebouwd niet nodig.

(bron: weekbericht provincie Noord-Holland)

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Verruiming woningbouwtaakstelling niet nodig' '
Lees ook