VersaTel

VersaTel boekt omzet groei van 285% in het derde kwartaal van 1999

Financi‰le kerngegevens:
In het derde kwartaal is de omzet met 285% gegroeid tot NLG 39,0 mln in vergelijking met het derde kwartaal van 1998. De omzet in het derde kwartaal van 1999 is met 65% gestegen in vergelijking met die van het tweede kwartaal van 1999. Zonder Svianed is de omzet met 110% gestegen in vergelijking met het derde kwartaal van 1998 en 20% in vergelijking met het tweede kwartaal in 1999.

De omzet uit data- en Internet diensten omvat 42% van de totale omzet over het derde kwartaal van 1999 en vertegenwoordigt een substanti‰le groei ten opzicht van het tweede kwartaal van dit jaar toen 25% van de totale omzet uit data- en Internet diensten bestond.

De rechtstreeks op het VersaTel netwerk aangesloten klanten vertegenwoordigen een omzet van circa NLG 0,6 mln in het derde kwartaal van 1999.

De bruto marge als percentage van de omzet is met 4,79 % punten gestegen in vergelijking tot het derde kwartaal van 1998 en 2,36 % punten in vergelijking tot het tweede kwartaal van 1999, tot 25,5% voor het derde kwartaal van 1999.

Vuurwerk is het toonaangevende webhosting en domeinregistratie bedrijf in Nederland en genereerde op basis van de omzet in het derde kwartaal een jaaromzet van NLG 5,8 mln, wat een kwartaalgroei betekent van 254,0%, met een bruto marge van 65,0%.

Het totale aantal klanten groeide tot meer dan 20.000 aan het eind van het derde kwartaal tegenover 16.000 in het tweede kwartaal van 1999.

Operationele kerngegevens:
De eerste STM-64 glasvezelring in Nederland, de Randstad Ring, met een lengte van 440 km en een transport snelheid van 10 Gbit/s, is voltooid en in werking gesteld.

De constructie van circa 1.425 km aan glasvezel beschermbuizen (8 duct constructie) van het Benelux overlay netwerk is voltooid. Hiervan is 822 km glasvezel ge‹nstalleerd en 480 km glasvezel operationeel.

Door de constructie van vijf bedrijvenpark ringen en een stadsring is meer dan 60 km local access glasvezel operationeel.

De eerste ADSL-proef in Nederland met 25 klanten in Rotterdam is voltooid. VersaTel is de enige alternatieve carrier in deze testfase.

Er zijn in het derde kwartaal met meer dan 80 klanten overeenkomsten gesloten voor een rechtstreekse aansluiting per glasvezelkabel op het breedbandige local access netwerk van VersaTel.

VersaTel heeft haar eerste ATM klant, Arthur Andersen, op haar netwerk aangesloten via vier rechtstreekse verbindingen.

De oprichting van Zon Netherlands B.V. Zon is een van de eerste nationale aanbieders van gratis Internet in Nederland. Zon heeft meer dan 140.000 aanmeldingen in zeven weken geregistreerd.

VersaTel heeft haar derde DMS switch in gebruik genomen. Deze schakelcentrale bevindt zich in Rotterdam.

Amsterdam, 1 november 1999 - VersaTel Telecom International N.V. een snelgroeiende en concurrerende aanbieder van spraak-, data- en Internet diensten in de Benelux, heeft vandaag goede bedrijfs- en financi‰le resultaten bekend gemaakt.

De omzet in het derde kwartaal van 1999 bedroeg NLG 39,0 mln, 65,1% hoger dan de omzet in het tweede kwartaal van 1999 en 285,1% hoger dan de omzet in het derde kwartaal van 1998. De omzet uit carrier diensten bedroeg NLG 3,4 mln in het derde kwartaal, een groei van 92% ten opzichte van het tweede kwartaal van 1999. De inkomsten uit data- en Internet diensten zijn gestegen tot 42% van de totale omzet in het derde kwartaal van 1999 en 25% ten opzichte van het tweede kwartaal van 1999. Deze omzet is inclusief een volledig kwartaal van Svianed activiteiten, waarvan de omzet NLG 17,7 mln bedroeg en de sterke groei van VersaTels Internet activiteiten. Het totaal aantal klanten van VersaTel is toegenomen tot meer dan 20.000 aan het einde van het derde kwartaal.

"Door middel van een sterke organische groei en synergetische data- en Internet acquisities zijn we gestart met het genereren van relatief betere marges op onze direct access omzet. Met acquisities en initiatieven zoals Zon cre‰ren we nieuwe inkomstenbronnen voor onze business units. Hiernaast richten we ons op klanten met een behoefte aan hoge bandbreedte. Met de verdere ontwikkeling van onze local access activiteiten zullen we in staat zijn om meer klanten rechtstreeks op ons netwerk aan te sluiten en tevens lossen we het kritieke laatste kilometer aansluitprobleem op," aldus Gary Mesch, VersaTels Chief Executive Officer.

Dit kwartaal zijn 19 klanten rechtstreeks op het netwerk aangesloten welke samen verantwoordelijk zijn voor een omzet van circa NLG 0,6 mln. Reeds 80 klanten hebben contracten ondertekend om rechtstreeks aangesloten te worden via glasvezel op het breedbandige local access netwerk van VersaTel.

De bruto marge van VersaTel over het derde kwartaal van 1999 bedroeg 25,5%. Dit vertegenwoordigt een groei van 3,7% punten in vergelijking met het tweede kwartaal van 1999 en een groei van 4,78% punten in vergelijking met het tweede kwartaal van 1998.

VersaTel heeft bewust haar korte termijn vaste kosten verhoogd om haar netwerk uit te bouwen en klanten aan te sluiten via huurlijnen vooruitlopend op haar eigen local access infrastructuur. Het bedrijf heeft grote investeringen gedaan in interconnectie aansluitingen om te kunnen voorzien in de huidige en toekomstige groei van klantverkeer in Nederland en Belgi‰. Hiernaast heeft VersaTel voorzien in tijdelijke huurlijnen naar Groot-Brittanni‰ en Duitsland vooruitlopend op haar eigen internationale glasvezelverbindingen. De vaste kosten bevatten eveneens een huurlijn tussen Amsterdam en Antwerpen die gedeeltelijk is weggevallen met de ingebruikname van de Randstad Ring. VersaTel heeft eveneens ge‹nvesteerd in een tijdelijke verbinding tussen Amsterdam en MAE East en West in de Verenigde Staten om te kunnen voorzien in Internet uplink capaciteit.

"Als een snelgroeiend bedrijf kan VersaTel het zich niet permitteren om haar servicekwaliteit en klanttevredenheid gedurende de uitbouw van haar netwerk in gevaar te brengen. Daarom heeft het bedrijf een aantal kortlopende contracten voor huurlijnen afgesloten, die een negatieve invloed hebben op de marges van de afgelopen kwartalen, maar deze huurlijnen zullen worden vervangen door ons eigen netwerk gedurende de eerste helft van het volgende jaar. Wij zien onze klantenservice als een van de belangrijkste succesfactoren voor de toekomst. We hebben te maken met een tijdelijke druk op onze marges om zeker te stellen dat we onze klanten zo snel mogelijk rechtstreeks kunnen aansluiten en hen kunnen voorzien van hoge kwaliteit spraak-, data- en Internet diensten vooruitlopend op het uitbouwen van ons eigen netwerk. Zodra we gebruik gaan maken van onze eigen infrastructuur zullen vele van deze kosten wegvallen, wat van grote invloed zal zijn op onze marges," aldus Raj Raithatha, Chief Financial Officer van VersaTel.

Verkoop, algemene en administratieve kosten (SG&A) voor het derde kwartaal van 1999 zijn teruggebracht tot NLG 43,7 mln ofwel 112,0% van de omzet in vergelijking met NLG 55,2 mln ofwel 233,5% (116,4% na aanpassing van eenmalige, boekhoudkundige kosten) van de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar.

Zonder de NLG 5,3 mln SG&A kosten van Zon , zijn de totale SG&A kosten NLG 38,4 mln ofwel 98,4% van de omzet. Dit is een substanti‰le verbetering ten opzichte van de kosten van het voorafgaande kwartaal.

VersaTels verlies voor rente, belasting en afschrijving (EBITDA) in het derde kwartaal van 1999 bedroeg NLG 33,7 mln in vergelijking tot NLG 49,7 mln in het voorgaande kwartaal en NLG 13,6 mln in het derde kwartaal van 1998. Zonder Zons SG&A kosten zou het EBITDA verlies NLG 28,4 mln zijn geweest.

VersaTels netto resultaat in het derde kwartaal van 1999 was NLG 79,6 mln negatief. Exclusief Zons netto verlies en eenmalige boekhoudkundige kosten, die gerelateerd zijn aan de Svianed acquisitie en toeleverancier Nortels financieringsovereenkomst, met een totaal van NLG 13,0 mln, zou het netto verlies van VersaTel NLG 61,3 mln zijn geweest. Dit is een significante verbetering ten opzicht van het netto verlies van NLG 109,8 mln over het tweede kwartaal van 1999.

VersaTels investeringen in het derde kwartaal van 1999 bedroegen NLG 109,7 mln. Het bedrijf had op 30 september 1999 NLG 949,2 mln aan liquide middelen.

Gedurende deze maand zal VersaTel een zogenaamd Form 6-K document deponeren bij de Securities and Exchange Commission.

Het VersaTel netwerk

Op 28 september 1999 maakte VersaTel de voltooiing van haar STM-64 (SDH) glasvezel Randstad Ring bekend. De Randstad Ring heeft een lengte van 440 km en verbindt de steden Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Breda, Rotterdam, Den Haag en Haarlem. Met de voltooiing van Randstad Ring is een deel van de huurlijnen van de initi‰le Amsterdam-Antwerpen ring, die sinds juli van dit jaar operationeel is, vervangen. Een extra 40 km van het overlay netwerk, die de Randstad Ring met Antwerpen verbindt, is ook reeds operationeel.

De Randstad Ring is de eerste operationele STM-64 glasvezelring in Nederland en een van de eerste operationele STM-64 glasvezelringen in Europa. Met een snelheid van 10Gbit/s transporteert de Randstad Ring verkeer met de hoogst mogelijke snelheid van de momenteel beschikbare glasvezelnetwerken en vertegenwoordigt het een belangrijke oplossing voor de schaarste aan bandbreedte in de Nederlandse markt.

Op dit moment heeft VersaTel de constructie van ongeveer 1.425 km aan glasvezel beschermbuizen (8 ducts in een geul) van het Benelux overlay netwerk voltooid en dit is 225 km meer dan de geplande 1.200 km voor 1999. Van dit netwerk is 822 km glasvezel ge‹nstalleerd, wat neerkomt op ongeveer 70% van de geplande netwerkaanleg voor 1999.

De heer Mesch zei: "De voltooiing van onze STM-64 Randstad Ring markeert opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in het opwaarderen van onze netwerkcapaciteit. Met behulp van deze ultramoderne SDH-ring zijn we in staat verhoogde bandbreedte en transportsnelheid aan te bieden aan onze klanten in het meest bedrijfsdichte gebied in Nederland. We zijn voorbereid om in hoog tempo bedrijvenparken en klanten in de nabijheid van de Randstad Ring aan te sluiten, en om een snelle breedbandige oplossing voor het laatste kilometer aansluitprobleem aan onze zakelijke klanten aan te bieden."

Naast de overlay constructie heeft VersaTel vijf bedrijvenpark ringen en een stadsring in gebruik genomen, wat neerkomt op 60 km operationele local access glasvezel. VersaTel heeft reeds 36 klanten aangesloten via rechtstreekse verbindingen op haar breedbandige local access netwerk en zal doorgaan met het aansluiten van klanten terwijl het netwerk verder wordt uitgebouwd.

Gedurende het derde kwartaal heeft VersaTel ook aangekondigd dat het Arthur Andersen rechtstreeks heeft aangesloten op haar breedbandige local access netwerk om, via glasvezelverbindingen en haar eerste point-to-point radioverbinding, ATM diensten te kunnen leveren.

Het contract met Arthur Andersen voorziet in data toepassingen die gebaseerd zijn op ATM met 34 MB verbindingen naar vier locaties: Amstelveen, Eindhoven, Rotterdam en Veldhoven. Deze locaties zijn direct verbonden met VersaTels breedbandige local access netwerk waarvan een van de locaties gebruikmaakt van point-to-point radio technologie. De vier locaties maken gebruik van LAN-interconnectie en staan in verbinding met het wereldwijde netwerk van Arthur Andersen. VersaTel zal ervoor zorgen om ook in de toekomstige telecommunicatie behoeften van Arthur Andersen te voorzien door spraak- en video diensten over ATM aan te bieden.

De heer Mesch zei: " Deze overeenkomst is een belangrijke stap voor VersaTel in de overgangsfase van een switched long-distance reseller naar een toonaangevende breedbandig multimedia aanbieder in de Benelux. Het bieden van een bedrijfskritisch netwerk aan Arthur Andersen vormt het bewijs van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de breedbandige netwerkdiensten van VersaTel."

ADSL Proef

In het derde kwartaal heeft VersaTel een ADSL proef gedaan met 25 klanten die verbonden zijn met KPNs central office in Rotterdam (MDF site). Versatel heeft een speciaal team samengesteld van 14 fulltime medewerkers om de DSL proef te begeleiden en de dienst voor commercieel gebruik klaar te maken. Naar verwachting zal deze dienst in het jaar 2000 commercieel kunnen worden aangeboden.

Gedurende de proef heeft VersaTel haar breedbandige local access netwerk verbonden met de MDF site in Rotterdam via een rechtstreeks verbinding en was hiermee in staat om een betrouwbare Internet dienst aan te bieden en om voor het eerst in Nederland spraak via ADSL aan te bieden.

VersaTel is momenteel de enige alternatieve carrier in Nederland die een begin heeft gemaakt met het testen van xDSL samen met KPN en is toegestaan om in 14 andere locaties in de Randstad regio met de tweede fase van de proef te beginnen. Deze 14 locaties bieden toegang tot ongeveer 10% van de Nederlandse zakelijke markt.

De heer Mesch merkte op: "Ons geconcentreerde breedbandige netwerk stelt ons in staat om meer dan 600 MDF locaties in Nederland te benaderen waarvan ongeveer 200 locaties zich binnen 5 km van de op dit moment operationele Randstad Ring bevinden. Door alleen al deze 200 MDF locaties zijn wij in staat om ongeveer 40% van de Nederlandse zakelijke markt te bedienen. Zodra ons 2200 km netwerk gereed is, zullen we in staat zijn om meer dan 80% van de markt deze DSL diensten aan te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat VersaTel hiermee een unieke positie in Nederland inneemt om de mogelijkheden van DSL in de volle breedte te kunnen exploiteren."

Acquisities

Gedurende het derde kwartaal van 1999 hebben de door VersaTel gedane acquisities een substanti‰le groei laten zien en is gestart met de integratie in VersaTel van de activiteiten van deze dochterondernemingen.

Dit afgelopen kwartaal heeft Svianed NLG 17,7 mln omzet gegenereerd en is rechtstreeks aangesloten via glasvezel op VersaTels netwerk in Amsterdam. Een onderdeel van de integratie van Svianed in VersaTel is het snel en effici‰nt vervangen van Svianeds huidige huurlijnen door VersaTels glasvezelverbindingen gedurende de verdere uitbouw van het netwerk.

Vuurwerk heeft een explosieve groei laten zien in zowel webhosting als domeinnaam registratie en is inmiddels de marktleider in het aanbieden van beide diensten in Nederland. In het derde kwartaal genereerde Vuurwerk op basis van de omzet in dit kwartaal een jaaromzet van NLG 5,8 mln, met een bruto marge van circa 65,0%.

ITinera heeft zich snel ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van domeinnaam registratie in Belgi‰ en is haar webhosting activiteiten aan het uitbreiden.

"Door onze acquisities zijn we in staat geweest om de marges op de data- en Internet activiteiten van VersaTel verder op te voeren. We blijven ons ook in de toekomst richten op het cre‰ren van nieuwe omzet genererende kansen die ons breedbandige local access netwerk verder zullen optimaliseren. Ik ben erg verheugd met de voortgang van de integratie en de groei van onze dochterondernemingen en verwacht een toenemende bijdrage aan ons data- en Internet diensten portfolio," aldus Gary Mesch.

Gratis Internet Aanbieder Zon

Op 31 augustus 1999 maakte VersaTel de lancering van een nieuwe gratis Internet aanbieder, ZON Netherlands B.V., bekend. Dit deed het bedrijf samen met de marketing- en distributiepartners Radio 538 en Free Record Shop. Op dit moment biedt Zon aan meer dan 140.000 abonnees Internet diensten aan. Deze spectaculaire groei komt neer op meer dan 3.000 nieuwe registraties per dag.

Dit kwartaal hebben de klanten van Zon meer dan 13 miljoen terminating minuten gegenereerd voor VersaTel, evenals webvertising inkomsten voor zowel Zon als VersaTel.

Sinds haar start is Zon uitgegroeid tot een van de snelst groeiende Internet aanbieders en haar homepage is een van de meest bezochte websites in Nederland. Zon is hard op weg om haar korte termijn doelstelling te verwezenlijken om voor het einde van het jaar tot de top drie van de Nederlandse Internet aanbieders te behoren. Zon verwacht een verdergaande groei in het aantal website bezoekers ten gevolge van nieuwe registraties en continue uitbreiding en verbetering van de inhoud van haar website en diensten.

Zons portal site is ontwikkeld als een eenvoudig toegankelijke, gebruiksvriendelijke site voor haar klanten en zij stelt haar gebruikers in staat om de informatie die zij wensen naar eigen behoefte toegankelijk te maken. Het bedrijf maakt daarom gebruik van een kwalitatief hoogwaardige en snelle technische infrastructuur die geleverd wordt door VersaTel.

De heer Mesch zei: "Met ons snelle breedbandige netwerk en de aanwezige Internet expertise zijn we in staat om Zon een uniek strategisch partnership en een geavanceerd Internet platform te bieden. Dit is een unieke kans om ons netwerk en onze Internet kennis te optimaliseren en samen met de uitgebreide marketing- en distributie ervaring van Free Record Shop en Radio 538, grootschalig gratis Internet toegang te bieden in Nederland."

Zon richt zich primair op de particuliere Internet gebruikers in Nederland. Gebruikers van Zon betalen geen registratie- en abonnementskosten en bellen altijd tegen lokaal telefoontarief in. Bestaande en nieuwe Internet gebruikers kunnen zich aanmelden via de website van Zon http://www.zonnet.nl of via de gratis Zon CD Rom. Deze CD Rom wordt gratis verspreid via de 165 winkels van Free Record Shop en is op te vragen via het gratis telefoonnummer 0800-1229.

Zon Netherlands B.V. is een zelfstandig opererende onderneming gevestigd te Amsterdam. VersaTel is groot aandeelhouder, Radio 538 en Free Record Shop hebben beide een klein belang in het bedrijf.


- EINDE -

VersaTel Telecom International N.V. is een snelgroeiende, facilities-based, competitieve multimedia netwerk aanbieder, die is gevestigd in Amsterdam en die zich voornamelijk richt op de Benelux. VersaTels visie is om de voornaamste aanbieder te worden van volledig ge‹ntegreerde local access en breedband diensten waaronder spraak-, data- en Internet diensten voor bedrijven in de Benelux. VersaTel is in oktober 1995 opgericht, is in bezit van volledige telecommunicatielicenties voor Nederland en Belgi‰ en telt meer dan 20.000 zakelijke klanten en 548 werknemers. De aandeelhouders van VersaTel zijn hoofdinvesteerder NeSBIC en haar IT en Telecoms gespecialiseerde NeSBIC CTE Fund, Paribas Deelnemingen en NPM Capital. VersaTel bouwt momenteel aan een zeer geavanceerd breedbandig data- en multimedianetwerk om aan bedrijven in de Benelux breedbandige spraak-, data- en Internet diensten te kunnen bieden. VersaTel is een beursgenoteerde vennootschap die zowel een notering heeft aan de Amsterdamse AEX-Effectenbeurs als aan de Nasdaq National Market onder het symbool "VRSA". Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar op: HYPERLINK http://www.versatel.com/ http://www.versatel.com/.

(Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn toekomstgericht binnen de context van de Private Securities Litigation Act uit 1995. Dergelijke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van VersaTel Telecom International NV, en zijn onder voorbehoud van een aantal risicofactoren en onzekerheden, zoals, maar niet beperkt tot, technologische veranderingen en wijziging in marktvereisten, afname in de vraag naar producten of diensten van het bedrijf, het onvermogen om tijdig nieuwe technologie‰n, producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren, verlies van marktaandeel, druk op de prijzen als gevolg van concurrentie en het onvermogen om bepaalde marketing- en distributieregelingen in stand te houden, die er voor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten of prestaties van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de in dit persbericht beschreven resultaten en prestaties. Voor een gedetailleerdere omschrijving van de risicofactoren en onzekerheden met betrekking tot het bedrijf kunt u de Bedrijfsprospectussen en -rapporten raadplegen die van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd worden.)

Deel: ' VersaTel boekt omzet groei van 285% in derde kwartaal 1999 '
Lees ook